Vrácení platby špatně odeslané

Obsah

Naši advokátní kancelář často navštěvují klienti s tím, že jim byla na jejich bankovní účet připsána finanční částka, jejíž původ jim není známý, když žádnou platbu neočekávali a nechápou, proč jim částka byla třetí osobou zaslána. Nenavštěvují nás ale pouze klienti, kterým byly chybně připsány finanční prostředky na jejich účet, ale i klienti, kteří při zadávání platby spletli číslo účtu daného příjemce. V každém případě bývá otázka našeho klienta dosti obdobná – Musím vyvíjet nějakou činnost i přesto, že jsem chybu nezpůsobil? Případně – Jak a kdy dostanu své chybně zaslané peníze zpět? Tyto otázky se pokusíme zodpovědět v tomto článku zabývajícím se vrácení platby špatně odeslané.

Vrácení špatně odeslané platby

Příklad vrácení platby

Konkrétní postupy ve věci se Vám pokusíme přiblížit na konkrétním případu. Paní Markéta si na internetovém portálu nabízející ojetá motorová vozidla vyhlédla automobil do města za cenu 150.000,- Kč, který by ráda využívala na nákupy, aby nemusela těžké tašky nosit sama. Jelikož se ji opravdu líbilo, uzavřela kupní smlouvu s prodávajícím. Dohodnutou kupní cenu měla zaplatit na účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě. Paní Markéta dohodnutou kupní cenu ještě tentýž den zaslala prostřednictvím internetového bankovnictví a považovala svoji povinnost za splněnou.

Po uplynutí jednoho týdne paní Markétu kontaktoval prodávající a sdělil ji, že peníze stále nemá připsané na účtu. Paní Markéta se pro kontrolu opět přihlásila do svého internetového bankovnictví, kde zjistila, že peníze namísto prodávajícímu zaslala panu Petrovi, tedy úplně cizí osobě. Jak má v této chvíli postupovat paní Markéta? A jak se k penězům má chovat pan Petr?

Možnosti domožení se vrácení platby

Paní Markéta má v této chvíli dvě možnosti. Pokud by měla svého bankovního poradce, může předat žádost mu, který již kontaktuje obě banky a vyžádá finanční prostředky zpět. Pokud svého bankovního poradce nemá, postačí zavolat na bezplatnou linku svého bankovního poskytovatele, kde oznámí zmíněnou skutečnost.

Banka je primárně schopna stornovat transakci do doby, dokud platbu nevyexportuje. V takovém případě není nutné řešit vrácení platby. V dnešní době okamžitých plateb je šance na úspěch velice malá. Proto se daný postup vyplatí při zahraničních platbách, kdy vypořádání takové platby trvá delší dobu.

Pokud k tak rychlé reakci ze strany odesílatele nedošlo, může banka vyzvat majitele účtu, prostřednictvím banky, kterou má neoprávněný příjemce a na který byly chybně zaslány finanční prostředky, aby je bez zbytečného odkladu vrátil zpět na účet, ze kterých byly finanční prostředky zaslány.

Jak dále?

Pokud do čtyř týdnů od podání žádosti platba nedorazí zpět na účet, může paní Markéta požádat banku o poskytnutí identifikačních údajů příjemce. Ta Vám je na základě § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, musí vydat i bez souhlasu dotčené osoby. Na základě takto poskytnutých údajů lze následně příjemce platby kontaktovat napřímo. Pokud na tuto výzvu neoprávněný příjemce nezareaguje, nezbývá nic jiného než se obrátit na soud, jelikož se příjemce dopustil bezdůvodného obohacení dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V takovém případě Vám pomůžeme peníze dostat zpět u soudu – vrácení platby.

Jak měl postupovat pan Petr, který si všiml připsaných peněžních prostředků? Pan Petr s penězi nesmí jakkoliv disponovat a má povinnost tyto peněžní prostředky ihned navrátit. Pokud bankovní účet nevyužívá natolik často, aby si ihned po připsání peněžních prostředků všiml změny zůstatku na účtu, musí tyto peněžní prostředky vrátit ihned po výzvě ze strany bankovního subjektu či od plátce, který spletl číslo bankovního účtu. Jinak se dopouští bezdůvodného obohacení tak, jak je uvedeno výše. V každém případě se na naši advokátní kancelář neváhejte obrátit. Vše Vám pečlivě vysvětlíme a pomůžeme Vám vyřešit Váš problém.

Závěr

Informace o bankách najdete na stránkách České národní banky.

Související odkazy:

Vymáhání pohledávek

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE