Volby v karanténě 2020

Obsah

Paní Věra se vrátila z pracovní cesty ze Španělska a bohužel ji byla uložena povinnost čtrnáctidenní karantény. Nicméně volby do senátu a zastupitelstev krajů jsou za dveřmi (2.-3.10.2020) a ona rozhodně chce svého práva volit využít. Jenže co teď, má nějaké možnosti? Jak na volby v karanténě?

Volby v karanténě

Volby v karanténě

V souvislosti s přiostřením epidemiologické situace ohledně COVID-19 byl nucen Parlament schválit zákon, který částečně mění dosavadní způsob hlasování ve volbách. Reaguje se tak na případy, kdy by lidé s nařízenou karanténou nemohli jít k volbám. Tento starý přístup je za dnešní situace nespravedlivý a v rozporu s ústavou. Dosavadní právní úprava totiž znemožňovala lidem v karanténě volit z důvodu ochrany veřejného zdraví. Vládní návrh zákona Poslanecká sněmovna přijala 19. 8. 2020 a Senát o den později. Vyhlášení ve sbírce zákonů proběhlo k 24. 8. 2020.

Proti dosavadní úpravě se postavila řada poslaneckých klubů. Doposud se totiž tato překážka týkala pouze desítek lidí. S rozšířením COVID-19 však nemožnost jít k volbám postihuje podstatně širší populaci, dle odhadů tisíce lidí. Takový zásah do omezení základního občanského práva tak již není v souladu s ústavou.

Na koho dopadají volby v karanténě?

Možnost volit mimo volební místnost nedopadá na všechny. Dle nového zákona se vztahuje hlavně na lidi, kteří mají nařízenou karanténu od krajské hygienické stanice či neschopenku od svého praktického lékaře. Nedopadá tak na obyvatele zůstávající doma z preventivních důvodů. Vztahuje se však i na lůžková zdravotnická zařízení, pobytová zařízení sociálních služeb či školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy.

V praxi budou distanční volby (volby v karanténě) probíhat třemi způsoby. První proběhne přes volební stanoviště. Volič na místo dojede motorovým vozidlem a z něho provedou hlasování přes předem připravenou obálku. Zákon nestanoví přesný popis stanovišť, bude tak záležet na jednotlivých volebních komisích, jak si volební stanoviště uzpůsobí. Druhým způsobem je volba přes zvláštní přenosnou schránku. Komise přijde k oprávněnému voliči a vyzve ho k hlasování. Ten musí do deseti minut zahlasovat, jinak platí, že hlasování odmítl. Poslední způsob je hlasování ve zdravotnických a sociálních střediscích.

Závěr

Speciální distanční způsoby hlasování platí prozatím pouze pro letošní volby do Senátu a zastupitelstev krajů. S ohledem na vládní opatření je možné, že se obdobný model voleb v karanténě bude opakovat i příště.

Informace o průběhu voleb naleznete zde.

Dotýkají se volby v karanténě i vás? Vítáte takovou změnu?

Související odkazy:

Koronavirus

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE