Krizové ošetřovné od státu (covid)

Obsah

V souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 byla nucena vláda pomoci i v dalších oblastech. Proto Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze na svém mimořádném zasedání dne 21. 10. 2020 podpořila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na zavedení krizového ošetřovného. Vláda tak reaguje hlavně na uzavření naprosté většiny škol. Někteří rodiče jsou díky tomu nuceni být se svými dětmi doma a přicházejí tak o mzdu. Co znamená krizové ošetřovné?

ošetřovné

Krizové ošetřovné a jeho podmínky

Podmínky pro přiznání této dávky (krizové ošetřovné) jsou poměrně přívětivé. Nárok na ošetřovné mají zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, ale také na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. U dohod konaných mimo hlavní pracovní poměr však platí pravidlo, že takoví zaměstnanci museli minimálně v předchozích třech měsících odvádět nemocenské pojištění. Co se týká podmínek na straně dětí, zde děti žadatelů musí spadat pod jednu z uvedených kategorií. Obecně platí, že dítě musí být mladší deseti let. Omezení věku se neuplatní na nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby a osoby starší deseti let závislé na péči jiné soby využívající služby stacionářů a obdobných zařízení. Rodiče postižených dětí tak na ošetřovné dosáhnout téměř vždy. Poslední skupina jsou děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Krizové ošetřovné a jeho výše

Oproti standartnímu ošetřovnému se v závislosti na debatě v Poslanecké sněmovně se krizové ošetřovné zvedlo o deset procentních bodů, z původních 60 % na 70 %. Minimální částka je stanovena na 400 Kč denně. Stejně jako na jaře se mohou rodiče u ošetřování dítěte střídat. Změna v osobě ošetřovatele je povolena pouze s jednou osobou a v rámci dvou a více dnů.

Pokud rodič zůstane doma z důvodu pečování o dítě, jedná se o překážku na straně zaměstnance. Takovou skutečnost musí zaměstnanec zaměstnavateli neprodleně ohlásit a následně mu předat vyplněnou „Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení“, která je dostupná na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Krizové ošetřovné se nebude rodičům vyplácet po dobu ředitelského volna jednotlivých škol a prázdnin. Nově nebude povinnost rodiče přikládat k žádosti potvrzení o uzavření školy a potvrzení o studiu, postačí pouze čestné prohlášení o studiu dítěte na škole.

Závěr

Návrh je však stále v legislativním procesu, nyní ho bude projednávat Senát a poté poputuje k podpisu prezidentu republiky. Proto je možné, že dojde ke změnám v rámci pojetí navrhované změny této dávky (krizové ošetřovné).

Stav návrhu zákonů můžete sledovat na stránkách Poslanecké sněmovny.

Související odkazy:

Koronavirus

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE