Povinná maturita z matematiky se odkládá

Obsah

Povinná maturita z matematiky?

Senátoři schválili opětovné zrušení povinné maturitní zkoušky z matematiky. Proč? Protože se bojí, že by povinná maturita z matematiky byla pro studenty moc. Dne 10. 6. 2020 Senát schválil vládní návrh novely školského zákona, který však toho mění mnohem víc.

Povinná maturita z matematiky

Povinná maturita z matematiky se odkládá

Povinná maturitní zkouška z matematiky měla být zavedena s účinností od 1. 11. 2020 zákonem č. 178/2016 Sb. (PZ 180/2016). Podle důvodové zprávy však panuje zásadní riziko, že značná část žáků nemá dostatečné znalosti matematiky, aby úspěšně vykonala maturitní zkoušku. Zvýšené množství neúspěšných absolventů středních škol by se negativně projevilo ve školství, trhu práce i sociální oblasti.

Zůstává proto model maturity, která se skládá z povinné společné části maturitní zkoušky skládající se z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, kdy si žák musí povinně zvolit mezi cizím jazykem, nebo matematikou.

Předsedou zkušební maturitní komise bude moci být ten, kdo má odbornou kvalifikaci učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů nebo učitele odborných předmětů střední školy a vykonával přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let.

Další novinky

Kromě zrušení maturit prošla i řada pozměňovacích návrhů. Jedním z nich je například povinnost pro Cermat, aby po maturitách zveřejnil zadání jejich společné části a také správná řešení zadaných úloh. Školy budou moci zakázat žákům i používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení. Další změny, povinná maturita z matematiky, resp. její odložení je již zmíněno výše, se týkají i studia cizinců nebo lesních školek. Pojďme si blíže popsat schválené změny, které například:

–           umožňují zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem pro uchazeče, kteří prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou; dnes je podmínkou získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,

–           umožňují hrazení výdajů školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu z ONIV (ostatních neinvestičních výdajů)

–           umožňují ve školním řádu nebo vnitřním řádu omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.

–           upravují pravomoc zřizovatele jmenovat dočasně ředitele školy, pokud škola nebo školské zařízení nemá ředitele nebo pokud řediteli ve výkonu činnosti brání překážka v práci dlouhodobého charakteru,

–           usnadňují možnost ukončování vzdělávání cizinců, kteří se neúčastní vyučování,

–           zavádějí výdejnu lesní mateřské školy jakožto typ zařízení školního stravování, které bude moci zajišťovat školní stravování pouze pro děti lesní mateřské školy,

–           ruší Národní program vzdělávání,

–           určují, že rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání dále stanoví členění obsahu vzdělávání podle jednotlivých období nebo ročníků.

Závěr

Povinná maturita z matematiky se tedy opět odkládá. Senátoři se totiž bojí, že by to bylo pro studenty moc. Nyní návrh míří k prezidentu republiky, kdy se očekává, že bude schválen. Jde o změny poměrně zásadní, co myslíte?

Aktuální znění návrhu zákonů můžete sledovat na stránkách Poslanecké sněmovny.

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE