Návrh na rozvod manželství

Na naši advokátní kancelář se každý týden obrací několikero manželských párů s žádostí vypracovat návrh na rozvod manželství. V současnosti je bohužel jedním z negativních trendů poměrně vysoká rozvodovost. Ačkoliv se v posledních 10 letech procento rozvodů snížilo, stále činí průměrný počet rozvodů skoro 30 tisíc za rok. Ačkoliv je takový rozvod často nepříjemnou záležitostí, která může být pro […]

Dohoda o ukončení vyživovací povinnosti

V minulosti jsme se tématu výživného a vyživovací povinnosti opakovaně zabývali. Vyživovací povinnost neexistuje pouze mezi rodiči a dětmi. Ale také mezi vzdálenějšími předky a potomky, mezi manžely, případně mezi rozvedenými manžely. Nakonec nárok na výživné má i neprovdaná matka. Nejčastějším druhem vyživovací povinnosti je právě výživné rodičů vůči dětem. Neřeší se přitom jenom vznik, ale […]

Zastoupení členem domácnosti

V předešlých článcích jsme Vám mimo jiné představovali již dvě podpůrná opatření při narušení schopnosti osoby právně jednat, a to předběžné prohlášení a nápomoc při rozhodování. Občanský zákoník obsahuje však i další opatření, čímž je tzv. zastoupení členem domácnosti upravené v ustanovení § 49 a násl. občanského zákoníku. Jedná se o jedno z mírnějších opatření zajišťující podporu […]

Prohlášení za nezvěstného a za mrtvého

V naší praxi jsme se taktéž setkali s případem, kdy se stalo, že nějaká osoba „zmizela“, tj. opustila své bydliště a nikdo nevěděl, kde se nachází. Přičemž neexistovaly důvody pochybovat o tom, že je tato osoba stále naživu. V praxi se může jednat o „zmizení“ bez vůle této osoby (při tragické události), či z její vůle (s cílem vyhnout se […]

Předběžné prohlášení

Nápomocí při rozhodování jsme se zabývali v jednom z minulých článků. Nyní se podíváme na další podpůrné opatření při narušení schopnosti právně jednat, a tím je tzv. předběžné prohlášení. Co je předběžné prohlášení Předběžné prohlášení upravené v § 38 a násl. občanského zákoníku je fakticky preventivní projev vůle osoby, která v budoucnu očekává vlastní nezpůsobilost. Nezpůsobilost do budoucna […]

Určení otcovství

V rámci určení mateřství je definice v občanském zákoníku poměrně prostá a jasná. Matkou dítěte je žena, která jej porodila. Složitější situace mohou nastat při určování otcovství, a proto jsou rozhodně častějším předmětem soudních sporů oproti určování mateřství. A jak konkrétně se určuje otcovství? Na to se v tomto článku společně podíváme. V případě určení otcovství existují tři základní […]

Bydlení manželů po zániku manželství

Na naši advokátní kancelář se obracejí klienti s žádostí o pomoc ve věci rozvodu manželství. Samotným jednáním o rozvod manželství, případně o úpravu poměrů k nezletilým dětem, však nic nekončí. Na zánik manželství se nabalují další skutečnosti, které si mnoho klientů v první řadě nepřipouští. Typickým příkladem je bydlení manželů a otázky klientů o tom, kdo bude v bytě […]

Péče o dítě

Péče o dítě je jedním z práv a zároveň povinností přirozeně vyplývajících z rodičovství a s ním související rodičovské odpovědnosti. Rodiče žijící s dětmi ve stejné domácnosti zpravidla právní problémy spojené s péči o dítě řešit nebudou. Avšak problematičtější situace nastává v případě rodičů, kteří se rozvádějí a vyvstane potřeba se otázkou péče o dítě zabývat. Právní úprava týkající se péče […]

Vyživovací povinnost

Právo rozlišuje několik druhů vyživovacích povinnosti, a to mezi manželi, mezi rodiči a dětmi nebo i mezi širším okruhem příbuzných. Za jakých podmínek vznikají jednotlivé vyživovací povinnosti? Vyživovací povinnost mezi manželi Podle § 667 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost, a to v rozsahu který […]

Rozvod dohodou

Co znamená rozvod dohodou? Do naší kanceláře přišla po zralé úvaze paní K. Ta se rozhodla po 17-ti letech ukončit manželství se svým manželem rozvodem. Pokud manželé dospějí k závěru, že ukončí své manželství rozvodem, mají v podstatě 2 možnosti. Ty uvádí ustanovení § 755 a § 757 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE