Péče o dítě

Péče o dítě je jedním z práv a zároveň povinností přirozeně vyplývajících z rodičovství a s ním související rodičovské odpovědnosti. Rodiče žijící s dětmi ve stejné domácnosti zpravidla právní problémy spojené s péči o dítě řešit nebudou. Avšak problematičtější situace nastává v případě rodičů, kteří se rozvádějí a vyvstane potřeba se otázkou péče o dítě zabývat. Právní úprava týkající se péče […]

Rozvod

V současnosti je bohužel jedním z negativních trendů poměrně vysoká rozvodovost. Ačkoliv se v posledních 10 letech procento rozvodů snížilo, stále činí průměrný počet rozvodů skoro 30 tisíc za rok. Z právního hlediska je rozvod jedním ze způsobů, jak zaniká manželství. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) obsahuje právní úpravu rozvodu, od důvodů […]

Vyživovací povinnost

Právo rozlišuje několik druhů vyživovacích povinnosti, a to mezi manželi, mezi rodiči a dětmi nebo i mezi širším okruhem příbuzných. Za jakých podmínek vznikají jednotlivé vyživovací povinnosti? Vyživovací povinnost mezi manželi Podle § 667 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost, a to v rozsahu který […]

Rozvod dohodou

Co znamená rozvod dohodou? Do naší kanceláře přišla po zralé úvaze paní K. Ta se rozhodla po 17-ti letech ukončit manželství se svým manželem rozvodem. Pokud manželé dospějí k závěru, že ukončí své manželství rozvodem, mají v podstatě 2 možnosti. Ty uvádí ustanovení § 755 a § 757 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v […]

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů představuje označení pro bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Určitě jste se s tímto pojmem setkali, ať už jste v manželském svazku či nikoliv, a to přinejmenším se zkratkou SJM – ta je v praxi velmi hojně užívaná. Právní úprava tohoto institutu je obsažena v ustanovení § 708 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský […]

Sleva na dítě (včetně vzoru čestného prohlášení)

Velmi častým a diskutovaným tématem klientů v naší advokátní kanceláři je možnost uplatnění slevy na dani na dítě. Nejčastěji vznikají samozřejmě problémy v případě rozvedených rodičů nebo partnerů, kteří se rozešli a mají společné nezletilé dítě či nezaopatřené dítě. Spor vznikne v situaci, kdy se nemohou dohodnout, kdo z nich bude slevu na dani uplatňovat u svého zaměstnavatele. Daňové […]

Vzdálenost mezi bydlišti rodičů dítěte

Rodiče často nebydlí v jednom domě, městě, okrese a někdy ani v jednom státě. Dochází k porušení práva rodiče na péči o dítě v důsledku, že existuje a není zohledněna velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů? Ano. Vzdálenost mezi bydlišti rodičů z pohledu ÚS Často se vyskytují případy, kdy rodiče bydlí každý na druhém konci republiky. V takovém […]

Neshody mezi rodiči ohledně školní docházky

Mnoho rodičů, kteří jsou buďto rozvedeni, či v procesu rozvodu či žili v poměru druh a družka a nyní jsou již odloučeni, řeší problém, kam jejich dítě bude chodit do školy. Neshody mezi rodiči jsou často nezvladatelné. A poté se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc, jak tuto situaci vyřešit. Jsou neshody mezi rodiči všude? Ti […]

Karanténa s rodinou a jak ji zvládnout

S vyhlášením nouzového stavu a sní spojené “karantény” v první půli března roku 2020 některé “zlé jazyky” predikovaly, že po skončení karantény vzroste počet rozchodů a rozvodů manželství. Na druhou stranu, že se však očekává i zvýšená porodnost. Jak nás ovlivní karanténa s rodinou? Karanténa s rodinou a vznikající problémy Pokud se Vás karanténa v […]

Styk dítěte s prarodiči a jinými osobami (než rodiče)

Právo styku dítěte i s jinými osobami než jen s rodiči, například nejbližšími příbuznými, prarodiči, sourozenci, ale i s osobami jinými, ke kterým má dítě citový vztah, je dlouhodobě diskutovaným problémem. Styk dítěte s prarodiči je přitom naprosto biologicky i společensky přirozený. Tím, že se dítě stýká s osobami, se kterými nežije trvale, má možnost […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE