Škoda způsobená zvířetem

Když pes napadne jiného psa Škoda způsobená zvířetem má často srdceryvný příběh. Do naší kanceláře se dostavila postarší paní E. Ta se slzami v očích naší kolegyni vyprávěla, jak přišla o svého domácího miláčka, fenku yorkšírského teriéra. Neboť jí fenku zakousl jiný pes. Jakoby nestačilo, že přišla o mazlíčka, ještě se to stalo na dvoře […]

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání

Jednu ze základních zásad soukromého práva označuje latinské spojení: “neminem laedere”, neboli “nikomu neškodit”. Z této zásady vyplývá povinnost každého zdržet se jednání, kterým by mohl způsobit jinému škodu. Pokud se někdo přeci jen dopustí v rozporu s tímto příkazem škodního jednání, má odpovědnost za své protiprávní jednání, zejména k povinnosti nahradit způsobenou škodu. V […]

Náhrada škody způsobená koronavirem

Dne 12. března 2020 došlo usnesením vlády k vyhlášení nouzového stavu. Následně vláda dalšími opatřeními zakázala pořádat kulturní, sportovní a další akce. Rovněž omezila provoz stravovacích služeb, posiloven a dalších zábavních zařízení. Újmu lidí řeší náhrada škody způsobená koronavirem. Těmito krizovými opatřeními došlo k nemalému zásahu do podnikání množství fyzických i právnických osob, kdy např. […]

Náhrada za zájezd – neuskutečněný (covid)

V předchozím článku, který jsme publikovali krátce po vyhlášení nouzového stavu v důsledku pandemie COVID – 19 (na portále epravo.cz: https://www.epravo.cz/top/clanky-ruseni-zajezdu-v-dusledku-sireni-koronaviru-110922.html), jsme se věnovali tomu, zda mají zákazníci cestovních kanceláří nárok na vrácení zaplacených záloh a zda má cestovní kancelář nárok po zákaznících, kteří byly v důsledku koronaviru nuceni své zájezdy zrušit nebo je ruší s předstihem z určité […]

Napadení psem – co dělat?

Zvíře není věc, ale smysly nadaný živý tvor. Tento legislativní obrat zákonodárce zavedl účinností nového občanského zákoníku. Zcela jistě potěšil všechny milovníky zvířat. Je však nutno podotknout, že toto nové pojetí má ve většině případů na běžný život vlastníků zvířat jen minimální dopad. Ovšem ve věci způsobení škody zvířetem se český zákonodárce rozhodl zavést zvláštní […]

Náhrada nemajetkové újmy

Mnoho z nás se již v běžném životě dostalo do situace, kdy mu byla způsobena újma, ať už majetková či případně i nemajetková újma. V tomto článku se blíže podíváme, na co všechno zpravidla máme jako poškozený vůči původci škody nárok. A to právě v případě, kdy nám bude způsobena újma nemajetková a jakým způsobem […]

Pojistné plnění při autonehodě

Kdy máme nárok na pojistné plnění? Stanete se bez své viny účastníkem nehody, jednoduše řečeno, někdo vás „nabourá“. Velmi nepříjemná událost. Počkáte na policii, ta sepíše protokol a řidič, který nehodu zavinil, vám předá kontakt na svoji pojišťovnu, kde má pojištění ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Vznikne Vám […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE