Lepší zítřky ohledně registrace silničních vozidel

Již jsme Vás před časem v našem článku: ”Přepis vozidla na základě plné moci a s tím spojená úskalí” informovali o tzv. mezeře v zákoně č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, kterou přinesla novela z června roku 2016 v novém ustanovení § 8a zákona. Na tuto mezeru v zákoně jsme přišli bohužel či […]

Volby v karanténě

Paní Věra se vrátila z pracovní cesty ze Španělska a bohužel ji byla uložena povinnost čtrnáctidenní karantény. Nicméně volby do senátu a zastupitelstev krajů jsou za dveřmi (2.-3.10.2020) a ona rozhodně chce svého práva volit využít. Jenže co teď, má nějaké možnosti? V souvislosti s přiostřením epidemiologické situace ohledně COVID-19 byl nucen Parlament schválit zákon, který částečně mění […]

Právo bránit život svůj a jiného se zbraní?

V poslední době patří mezi často diskutovaná témata chystaná změna ústavy. Ta má být novelizována a do jejího textu přidán článek s textem: „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“. Navrhovaná novela tak reaguje na regulace držení příslušenství střelných zbraní ze strany Evropské unie, mimo jiné […]

Žaloba na oplocení pozemku, jak na ni?

Naši kancelář navštívil klient Petr, který vlastní rodinný dům, který sousedí se zemědělskou usedlostí. Každý den se setkává s tím, že po jeho pozemku běhají psi, kočky, slepice, ale také, někdy i nebezpečný, pštros. Důvod je jednoduchý – zemědělská usedlost není oplocená, a majitel této usedlosti nemá vůli plot postavit. Může se Petr proti tomuto postupu […]

Nezapomněli jste vůči státu uplatnit náhradu škody způsobenou koronavirem?

Dne 12. března 2020 došlo usnesením vlády k vyhlášení nouzového stavu. Následně vláda dalšími opatřeními zakázala pořádat kulturní, sportovní a další akce. Rovněž omezila provoz stravovacích služeb, posiloven a dalších zábavních zařízení. Těmito krizovými opatřeními došlo k nemalému zásahu do podnikání množství fyzických i právnických osob, kdy např. restaurace nemohly v provozovnách obsluhovat zákazníky. Okruh […]

Vrácení špatně odeslané platby

Naši advokátní kancelář často navštěvují klienti s tím, že jim byla na jejich bankovní účet připsána finanční částka, jejíž původ jim není známý, když žádnou platbu neočekávali a nechápou, proč jim částka byla třetí osobou zaslána. Nenavštěvují nás ale pouze klienti, kterým byly chybně připsány finanční prostředky na jejich účet, ale i klienti, kteří při zadávání […]

Vrácení peněz v případě zrušení letu? Máme odpovědi.

Naše hypotetická klientka Markéta a velká cestovatelka se rozhodla využít výhodných letenek a zaletět si na dovolenou do krásného Řecka. Nicméně situace s pandemií COVID-19 je stále aktuální a je zcela reálné, že dojde k obnovení některých opatření, včetně uzavření hranic nebo navrácení roušek. Taková změna samozřejmě mění i celou záležitost s dovolenou. Markéta neví, zda je zde […]

Velká novela občanského zákoníku ohledně nakládání s byty

Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti významná novela občanského zákoníku. Přijatá novela významně zasahuje do úpravy bytového spoluvlastnictví. Změny se týkají i předkupního práva podílových spoluvlastníků, které se značně omezí. Taktéž se změna týká nájmu bytů, kde je nově možné sjednat smluvní pokutu. Nejvíce změn se v občanského zákoníku promítne do právní úpravy bytového spoluvlastnictví, […]

Novela zákoníku práce

Navrhovaná novela zákoníku práce přináší změny v úpravě dovolených a doručování a zavádí nový institut sdíleného pracovního místa. Sladit práci a rodinu bude jednodušší. Tyto navrhované novely by měly po řádném legislativním procesu změnit úpravu zákoníku práce s účinností ke dni 1. 7. 2020, resp. v některých případech s účinností až ke dni 1. 1. 2021. […]

Povinná maturita z matematiky se opět odkládá, dobře nebo špatně?

Senátoři schválili opětovné zrušení povinné maturitní zkoušky z matematiky. Proč? Protože se bojí, že by to studenti nezvládli. Dne 10. 6. 2020 Senát schválil vládní návrh novely školského zákona, který však toho mění mnohem víc. Povinná maturitní zkouška z matematiky měla být zavedena s účinností od 1. 11. 2020 zákonem č. 178/2016 Sb. (PZ 180/2016). Podle důvodové zprávy však panuje zásadní riziko, že značná […]