Předběžné opatření týkající se nemovitostí

V naší advokátní kanceláři se často věnujeme situaci, kdy je potřeba, aby došlo k odvolání daru. Často se tak děje v důsledku změny chování u obdarovaného, který se vůči dárci chová neuctivě či mu jakkoliv ubližuje. Dárce je tedy nucen přistoupit k odvolání daru. Tím ale není vyhráno a je potřeba dále co nejrychleji jednat. Pokud je totiž předmětem […]

Koronavirus a nájemní vztahy. Jak to bude dál?

Jaké budou dopady nouzového stavu na vztahy pronajímatelů a nájemců? Lze žádat o ukončení nebo změnu sjednaných smluv z důvodu pandemie? Jak přistoupit k požadavkům nájemců a zmírnit dopady vládních opatření? To všechno a více v dnešním speciálu pro vlastníky nemovitostí! Jsem pronajímatelem prostorů sloužících podnikání a nájemce chce slevu z nájemného, co teď? Podle občanského zákoníku je […]

Jak vyřešit neshody mezi rodiči ohledně školní docházky jejich dítěte

Mnoho rodičů, kteří jsou buďto rozvedeni, či v procesu rozvodu či žili v poměru druh a družka a nyní jsou již odloučeni, řeší problém, kam jejich dítě bude chodit do školy. A poté se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc, jak tuto situaci vyřešit. Ti z rodičů, kteří mají spolu s bývalým partnerem dobré vztahy a jsou schopni […]

Jak zvládnout karanténu s celou rodinou a předejít partnerské krizi či rozvodu?

S vyhlášením nouzového stavu a sní spojené “karantény” v první půli března roku 2020 některé “zlé jazyky” predikovaly, že po skončení karantény vzroste počet rozchodů a rozvodů manželství, na druhou stranu, že se však očekává i zvýšená porodnost. Pokud se Vás karanténa v rodině dotkla tak, že jste s partnerem či manželem najednou každý den […]

Skype obhajoba

Současný nouzový stav vyhlášený v ČR v první půli března roku 2020 urychlil  realizaci postupně  od počátku letošního roku zaváděného institutu poskytování obhajoby na dálku, prostřednictvím platformy Skype. Odpadne tak nutnost dojíždění advokátů či koncipientů do věznic za klienty, čímž se zvýší nejen bezpečnost před šířením nakažením virem COVID – 19. První fáze projektu obhajoby […]

Insolvence v době koronaviru

Současná krize způsobenou virem SARS CoV-2 má za následek nejen strach o zdraví, ale i neschopnost uhradit své závazky věřitelům z důvodu masivního a náhlého výpadku příjmů jak jednotlivců, tak celých podniků. Takový stav může dostat řadu jinak zdravých podniků do finančních potíží. Ukončení výroby či činnosti dotčených a jinak fungujících podniků je přitom z pohledu národního hospodářství nežádoucí […]

Nárok na náhradu odměny u DPP a DPČ

O proplacení mezd ze strany státu – program Antivirus (již schválený) jsme Vás informovali již dříve, kdy jsme Vám přiblížili, zda máte na podporu z tohoto programu nárok, v jaké výši, a případně jak a kam podat příslušnou žádost. Rovněž jsme Vás seznámili s podmínkami, které je třeba splnit. Taktéž jsme se věnovali i jednotlivým překážkám […]

Omezení výpovědi pro neplacení u podnikatelských nájmů v souvislosti s pandemií COVID-19

V souvislosti s pandemií COVID-19 došlo ze strany Ministryně pro místní rozvoj Klárou Dostálovou k přednesení hojně diskutovanému návrhu, kterým navrhla, aby byla omezena možnost ukončit nájemníkům u podnikatelských nájmů smlouvu pro neplacení nájmu. Návrh byl dne 1. dubna 2020 vládou projednán a poté schválen. Tento návrh následně ve společnosti vzbudil velké pozdvižení, kdy v důsledku mnoha různých interpretací […]

Náhrada za neuskutečněné zájezdy v důsledku koronaviru

V předchozím článku, který jsme publikovali krátce po vyhlášení nouzového stavu v důsledku pandemie COVID – 19 (na portále epravo.cz: https://www.epravo.cz/top/clanky/ruseni-zajezdu-v-dusledku-sireni-koronaviru-110922.html), jsme se věnovali tomu, zda mají zákazníci cestovních kanceláří nárok na vrácení zaplacených záloh a zda má cestovní kancelář nárok po zákaznících, kteří byly v důsledku koronaviru nuceni své zájezdy zrušit nebo je ruší s předstihem z určité […]

Home office

OTÁZKY, NÁVODY – KORONAVIRUS Homeoffice neboli práce z domova je s ohledem na současnou situaci v době pandemie Koronaviru velmi často diskutované téma. Do této doby byla tato možnost výkonu práce vnímána u mnoha zaměstnavatelů jako benefit pro zaměstnance a naprosto běžná záležitost. V současné době jej však někteří zaměstnavatelé považují za zcela nové nutné opatření, jímž se […]