Nařízení dovolené zaměstnavatelem

Dovolená je zejména nyní se začínajícím létem aktuálním tématem. Ačkoliv dovolenou si většina z nás představuje jako příjemný čas strávený s rodinou či přáteli, v rovině pracovního práva se může jednat o složitější záležitost. Jednou z možných případů, jak čerpat dovolenou, je nařízení dovolené zaměstnavatelem. Dle zákoníku práce je to totiž zaměstnavatel, kdo určuje čerpání dovolené. Zaměstnavatel je […]

Smlouva na půjčení peněz

Pravděpodobně každý z nás se v životě dostane do situace, kdy je nucen někomu finančně vypomoci. V některých situacích máme k osobě, které půjčujeme peníze, hlubší vztah. Naopak jindy může být půjčení peněz chápáno spíše z podnikatelského hlediska. Prakticky vždy se však smlouva o půjčení peněz řídí zákonnými pravidly občanského zákoníku. Pojďme se tedy podívat […]

Odstupné při výpovědi

Téměř každého v souvislosti se skončením pracovního poměru zajímá otázka, zda má nárok na odstupné. Právo na odstupné vzniká v případě, že je pracovní poměr skončen výpovědí nebo také dohodou z důvodů, jež jsou stanoveny zákonem. Jaké jsou tyto konkrétní důvody, co si pod pojmem odstupného představit a jak lze vypočítat jeho konkrétní výši se dozvíte níže v tomto […]

Zahlazení odsouzení

Odsouzení za trestný čin vždy s sebou nese negativní následky. Nejenže se musí odsouzený podrobit uloženému trestu. Ale negativní důsledky mohou neblaze ovlivňovat život odsouzeného i po výkonu tohoto trestu. Důvodem je přetrvávající záznam v evidenci Rejstříku trestů (dále rovněž jako „trestní rejstřík“). Pro tyto účely existuje institut zahlazení odsouzení, díky kterému po splnění stanovených podmínek může […]

Minimální a zaručená mzda

Tento článek pojednává o institutu mzdy v rámci pracovního práva, tedy o věci, která každého zaměstnance (ale i zaměstnavatele) zajímá nejvíce. Jak se mzda stanovuje? Jaká musí být její výše? Jak zákoník práce chrání zaměstnance? Na tyto a mnohé další otázky odpoví následující text pojednávající o institutech minimální a zaručená mzda. Ke mzdě obecně Mzda je […]

Výpověď pro nadbytečnost

Zejména v době koronavirové krize se rozmohlo rozdávání tzv. výpovědí pro nadbytečnost. Firmy a podnikatelé se tak mnohdy snažili řešit krize, které jejich podnikání postihlo propouštěním svých zaměstnanců. Stejně jako jiné druhy výpovědí z pracovního poměrů, i výpověď pro nadbytečnost musí být vyhotovena a podána v souladu se zákonem stanovenými podmínkami. Jak poznat, zda výpověď pro nadbytečnost je […]

Vazba

Vazba je jedním z trestněprávních nástrojů směřující k zajištění osoby obviněného. Institut vazby je vedle jiných zajišťovacích prostředků, jako je například předvedení, příkaz k zatčení či zadržení, tím nejzávažnějším. V tom důsledku by vazba měla představovat krajní a výjimečné opatření. Jaké jsou zákonné podmínky, jež musí být splněny pro vzetí obviněného do vazby nebo jak dlouho může vazba trvat, […]

Péče o dítě

Péče o dítě je jedním z práv a zároveň povinností přirozeně vyplývajících z rodičovství a s ním související rodičovské odpovědnosti. Rodiče žijící s dětmi ve stejné domácnosti zpravidla právní problémy spojené s péči o dítě řešit nebudou. Avšak problematičtější situace nastává v případě rodičů, kteří se rozvádějí a vyvstane potřeba se otázkou péče o dítě zabývat. Právní úprava týkající se péče […]

Rozvod

V současnosti je bohužel jedním z negativních trendů poměrně vysoká rozvodovost. Ačkoliv se v posledních 10 letech procento rozvodů snížilo, stále činí průměrný počet rozvodů skoro 30 tisíc za rok. Z právního hlediska je rozvod jedním ze způsobů, jak zaniká manželství. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) obsahuje právní úpravu rozvodu, od důvodů […]

Nájemní smlouva a její nejčastější aspekty

Mnoho lidí v dnešní době si nemůže dovolit vlastní bydlení. Proto svou potřebu bydlení uspokojují ve formě nájmu v podobě uzavření nájemní smlouvy. Nájemní smlouva obecně nemá ze zákona mnoho obligatorních náležitostí. Na které je dobré při sjednávání smlouvy nezapomenout? Nájemní smlouva a její základní definice Podstata nájemní smlouvy vychází z povinnosti pronajímatele přenechat věc k dočasnému užívání […]