Omezení reklamy na výrobky ohrožující zdraví

Mezi nejtypičtější znaky dnešní doby patří všudypřítomná reklama. Ta je pro firmy důležitá z mnoha důvodů, převážně ekonomických. Platná právní úprava však musí alespoň částečně regulovat množství, účel a obsah reklam v naší společnosti – regulovat omezení reklamy. Konkrétně na výroby zdraví ohrožující je reklama omezována nejvíce. O podrobnostech její regulace se dočtete níže. Platná právní úprava […]

Zbrojní průkaz – postup pro získání a oprávnění z něj plynoucí

V nedávné době jsme zaznamenali zvýšený zájem veřejnosti i našich klientů o získání zbrojního průkazu. Z toho důvodu Vám přinášíme souhrn praktických a zákonných předpokladů pro získání zbrojního průkazu včetně oprávnění z něho plynoucích. Zbrojní průkaz a jeho zákonná úprava Zákonné náležitosti pro získání zbrojního průkazu nalezneme v zákoně o zbraních a střelivu. Pokud Vás zajímá problematika zbraní, můžete […]

Evidence skutečných majitelů

V současné době ve společnosti rezonuje téma efektivního využívání veřejných financí a s tím související odkrývání skutečných vlastníku firem. O přijetí zákona o evidenci skutečných majitelů jsme vás již v minulosti informovali zde: https://www.facebook.com/JUDr.DavidPytela/photos/a.678058925875441/1456808574667135/. Zákon o evidenci skutečných majitelů tak podstatně napomůže k zvýšení transparentnosti firem operující s veřejnými prostředky. Původní právní úprava evidence skutečných majitelů Před přijetím zákona […]

Škoda způsobená zvířetem

Když pes napadne jiného psa Škoda způsobená zvířetem má často srdceryvný příběh. Do naší kanceláře se dostavila postarší paní E. Ta se slzami v očích naší kolegyni vyprávěla, jak přišla o svého domácího miláčka, fenku yorkšírského teriéra. Neboť jí fenku zakousl jiný pes. Jakoby nestačilo, že přišla o mazlíčka, ještě se to stalo na dvoře […]

Elektronizace zdravotnictví

Nedávno jsme vás v jednom z našich článků informovali o tzv. elektronizaci notářství, kterou považujeme za vítanou změnu. Článek si můžete přečíst zde na naší facebookové stránce. V souvislosti s elektronizací notářství přichází na řadu i další důležitý segment fungování státu. Tím je právě zdravotnictví, tedy elektronizace zdravotnictví. Potřebu elektronizovat zdravotnictví necítí pouze Česká republika, ale stejně tak i […]

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání

Jednu ze základních zásad soukromého práva označuje latinské spojení: “neminem laedere”, neboli “nikomu neškodit”. Z této zásady vyplývá povinnost každého zdržet se jednání, kterým by mohl způsobit jinému škodu. Pokud se někdo přeci jen dopustí v rozporu s tímto příkazem škodního jednání, má odpovědnost za své protiprávní jednání, zejména k povinnosti nahradit způsobenou škodu. V […]

Chladné zbraně a cestování s nimi

Cestování s chladnou zbraní V závěrečném díle naší třídílné minisérie věnované zákonné úpravě zbraní dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen “zákon o zbraních”), ve znění pozdějších předpisů a cestování  s nimi, se zaměříme na v Česku legislativou opomenutou kategorii zbraní, a to tzv. chladné zbraně. Podíváme se, jak lze […]

Povinné očkování jako podmínka přijetí do mateřské školy

Povinné očkování se v nedávné době opět stalo předmětem rozhodování Ústavního soudu. Tentokrát se jednalo o otázku, zda povinné očkování může být přípustnou podmínkou přijetí, resp. nepřijetí dítěte do mateřské školy. V tomto článku, který je dostupný na stránce www.akpytela.cz/clanky/, se budeme zabývat stěžejními body tohoto rozhodnutí. Povinné očkování a nepřijetí dítěte do předškolního vzdělávání […]

Opatření dle pandemického zákona a v nouzovém stavu

V České republice ke dni 12. 4. 2021 skončil přes rok trvající nouzový stav. Díky němu mohla vláda vydávat opatření, které se následně zásadním způsobem promítaly do všech stránek života lidí. Česká legislativa však na důsledky tuzemské pandemie nebyla připravena. Z toho důvodu Parlament přijal zákon č. 94/2021, zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o […]

Zbraně – Právní úprava a cestování s nimi

Cestování se střelnými zbraněmi První květnové pondělí se k nám do advokátní kanceláře dostavili dva bratři, vlastníci zbraně, pan A. a pan T.  Pan A se chystá v létě vycestovat se svou rodinnou na dovolenou na Island. Chtěl by si pro svou obranu vzít i svoji zbraň. Pan T., jakožto  sportovní střelec, se chystá taktéž […]