Trestní odpovědnost za řízení pod vlivem

Řízení pod vlivem alkoholu nebo drog je jedna z nejnebezpečnějších činností, kterou můžete v silničním provozu dělat. Je to hazard s lidským životem. Doposud byla jasně stanovená hranice vylučující způsobilost řidiče řídit vozidlo pouze, co se týče alkoholu, kde podle zjištění hodnoty alkoholu v těle řidiče rozlišujeme v českém právním prostředí přestupek a trestný čin. Přestupek […]

Kompenzační bonus

Vlivem pandemie covid-19 byla vláda nucena se mimo jiné zabývat i způsoby pomoci a zmírnění dopadů pandemie na osoby samostatně výdělečně činné. Těmto osobám by měl situaci ulehčit vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti. Kompenzační bonus se zaměřuje na snížení dopadů učiněných opatřeními, která byla přijata orgány státní […]

Chráněný účet dlužníka stiženého exekucí

V srpnu 2020 předložila skupina poslanců návrh na zavedení tzv. chráněného bankovního účtu pro dlužníky. Poslanecká sněmovna se tak chystá projednat další změnu v oblasti exekucí, která může značně pomoci lidem v dluhových pastech. V současné době je téměř 800 tisíc lidí v exekuci. Návrh změny zákona reaguje na situace, kdy si dlužník nechává zasílat výplatu na bankovní účet blízkých […]

Krizové ošetřovné

V souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 byla nucena vláda pomoci i v dalších oblastech. Proto Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze na svém mimořádném zasedání dne 21. 10. 2020 podpořila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na zavedení krizového ošetřovného. Vláda tak reaguje hlavně na uzavření naprosté většiny škol. Někteří rodiče jsou díky tomu nuceni být […]

Lepší zítřky ohledně registrace silničních vozidel

Již jsme Vás před časem v našem článku: ”Přepis vozidla na základě plné moci a s tím spojená úskalí” informovali o tzv. mezeře v zákoně č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, kterou přinesla novela z června roku 2016 v novém ustanovení § 8a zákona. Na tuto mezeru v zákoně jsme přišli bohužel či […]

Volby v karanténě

Paní Věra se vrátila z pracovní cesty ze Španělska a bohužel ji byla uložena povinnost čtrnáctidenní karantény. Nicméně volby do senátu a zastupitelstev krajů jsou za dveřmi (2.-3.10.2020) a ona rozhodně chce svého práva volit využít. Jenže co teď, má nějaké možnosti? V souvislosti s přiostřením epidemiologické situace ohledně COVID-19 byl nucen Parlament schválit zákon, který částečně mění […]

Právo bránit život svůj a jiného se zbraní?

V poslední době patří mezi často diskutovaná témata chystaná změna ústavy. Ta má být novelizována a do jejího textu přidán článek s textem: „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“. Navrhovaná novela tak reaguje na regulace držení příslušenství střelných zbraní ze strany Evropské unie, mimo jiné […]

Žaloba na oplocení pozemku, jak na ni?

Naši kancelář navštívil klient Petr, který vlastní rodinný dům, který sousedí se zemědělskou usedlostí. Každý den se setkává s tím, že po jeho pozemku běhají psi, kočky, slepice, ale také, někdy i nebezpečný, pštros. Důvod je jednoduchý – zemědělská usedlost není oplocená, a majitel této usedlosti nemá vůli plot postavit. Může se Petr proti tomuto postupu […]

Nezapomněli jste vůči státu uplatnit náhradu škody způsobenou koronavirem?

Dne 12. března 2020 došlo usnesením vlády k vyhlášení nouzového stavu. Následně vláda dalšími opatřeními zakázala pořádat kulturní, sportovní a další akce. Rovněž omezila provoz stravovacích služeb, posiloven a dalších zábavních zařízení. Těmito krizovými opatřeními došlo k nemalému zásahu do podnikání množství fyzických i právnických osob, kdy např. restaurace nemohly v provozovnách obsluhovat zákazníky. Okruh […]

Vrácení špatně odeslané platby

Naši advokátní kancelář často navštěvují klienti s tím, že jim byla na jejich bankovní účet připsána finanční částka, jejíž původ jim není známý, když žádnou platbu neočekávali a nechápou, proč jim částka byla třetí osobou zaslána. Nenavštěvují nás ale pouze klienti, kterým byly chybně připsány finanční prostředky na jejich účet, ale i klienti, kteří při zadávání […]