Vymáhání pohledávek (dluhů) – advokátní kancelář Olomouc

Vymáhání pohledávek je nepříjemné jak pro dlužníka, tak pro věřitele, Téměř každý se v životě setkal s případem, kdy mu dlužník neplatil, co má.

Jestli máte pohledávku, kterou Vám dlužník odmítá uhradit, tak neváhejte kontaktovat advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc – kontakt. Pomůžeme Vám vydobýt Vaši pohledávku mimosoudní či soudní cestou, dle Vaší volby.

 

Neodkládejte řešení svých problémů …

Poskytované právní služby

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc ohledně vymáhání pohledávek nabízí tyto právní služby:
 • sepsání a odeslání předžalobní upomínky
 • sepsání dohody o uznání dluhu
 • sepsání dohody o placení dluhu ve splátkách
 • sepsání dohody o narovnání – mění sporná práva a povinnosti v původní smlouvě
 • sepsání žaloby na vymožení dluhu a následné zastupování v soudním řízení
 • zastoupení v případném exekučním či insolvenčním řízení
 • aj.
vymáhání pohledávek Olomouc

E-book Vznik a vymáhání pohledávek

STÁHNĚTE ZDARMA advokátní kanceláří vypracovaný E-book Vznik a vymáhání pohledávek

E-book pojednává o:

 • tom, co prověřit před zapůjčením peněz
 • tom, co podepsat s dlužníkem – včetně VZORU směnky a VZORU smlouvy o zápůjčce
 • zajištění úhrady dluhu
 • tom, co dělat, když dlužník nechce platit – včetně VZORU výzvy k plnění
 • vymáhání dluhu cestou exekuce a insolvence

Rady ve vztahu k vymáhání pohledávek (dluhů):

 • pokud možno vše mít podloženo písemně nebo alespoň svědectvím osob, a to zejména smlouvu o zápůjčce, smlouvu o úvěru, dohodu o uznání dluhu aj. – povinnost prokazovat totiž leží na Vašich bedrech (věřiteli)
 • nejlépe mít vše sepsané nebo alespoň zkontrolované od advokáta (právníka) – smlouva o zápůjčce nebo dohoda o uznání dluhu je Vám k ničemu, pokud je neplatná
 • uplatnit svoji pohledávku nejpozději do 3 let od data její splatnosti – jinak dojde k promlčení Vaší pohledávky, což může dlužník namítnout v soudním řízení

To, jestli je dlužník v insolvenci, si můžete ověřit zde: insolvenční rejstřík

Pokud je, tak Vám doporučujeme svoji pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit!

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

Další právní služby >>>

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: