Zrušení letu a nárok na vrácení peněz

Obsah

Naše hypotetická klientka Markéta a velká cestovatelka se rozhodla využít výhodných letenek a zaletět si na dovolenou do krásného Řecka. Nicméně situace s pandemií COVID-19 je stále aktuální a je zcela reálné, že dojde k obnovení některých opatření, včetně uzavření hranic nebo navrácení roušek nebo zrušení letu. Taková změna samozřejmě mění i celou záležitost s dovolenou. Markéta neví, zda je zde riziko ztráty peněz za koupenou letenku a pokud je, jak ho může maximálně snížit.

Vrácení peněz při zrušení letu

Naše práce je v takových situacích konstruktivně poradit, a proto dnes přicházíme s tímto článkem na velmi aktuální téma. Začneme se situací, kdy dojde ke zrušení letu (nejčastěji z důvodů uzavření hranic).

Nároky při zrušení letu

V případě, že byl Váš let zrušen, tedy obdrželi jste oznámení leteckou společností či prodejcem letenek o zrušení, pak máte nárok na vrácení plné ceny za letenky, které nebyly využity. Nárok vzniká i v případě, kdy byl zrušen pouze tam, ale zpět ještě nikoliv – platí pro případy, kdy byly lety zakoupeny pod jednou rezervací. Zároveň, v případě kdy Vám vznikly náklady ze strany přepravující letecké společnosti bez ohledu na okolnosti, vždy máte nárok na proplacení nákladů za letenku novou nebo doplacení rozdílu mezi cenou původní letenky a nové. POZOR, je velmi důležité uvést, že neplatí v případě, kdy cestující sám zažádal o storno letenky!

Kde lze uplatnit nároky při zrušení letu?

Vrácení ceny letenek či proplacení vícenákladů lze uplatnit jak u prodejce letenek, tak u přepravující letecké společnosti. Vrácení ceny letenek spadajících pod regulaci EC261/2004 (všechny lety DO či Z území EU včetně nízkonákladových přepravců a společnosti, které mají sídlo v EU) může požadovat cestující ve formě peněz. Letecká společnost může nabídnou jinou formu (voucher), cestující s touto formou ale nemusí souhlasit a letecký dopravce je pak povinen vrátit peníze. U letů nespadajících pod EC261/2004 je forma vrácení hodnoty letenek závislá na obchodních podmínkách přepravce či legislativě dané země, kde má letecký přepravce sídlo.

V rámci České republiky působí České aerolinie.

Závěr

Závěrem tedy shrnujeme, že v případě zrušení letu (nejen z důvodu COVID-19) je možné žádat plnou refundaci. Jediná omezení platí v případě zrušení v řádu pouhých několik hodin před odletem. Zde se částka k navrácení snižuje čím méně hodin (2 – 4 hodiny) před odletem je let zrušen. Co je však důležité, nikdy sami let nestornujte! Následná refundace se zcela řídí obchodními podmínkami dopravce a vy nemusíte dostat zpět vůbec nic.

Pomohl Vám tento článek? Máte zájem i o jiná témata týkající se cestování v době pandemie?

Související odkazy:

Vymáhání pohledávek

David Pytela
David Pytela
vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

❗ 👇 PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU PRÁVNÍCH RAD A TIPŮ ZDARMA 👇 ❗

Přihlášení k odběru právních rad a tipů - ZDARMA

1x týdně formou EMAILU

Rady a tipy se týkají praktických témat – aktuální dění, rodinné právo, pracovní právo, nemovitosti atd.

Díky těmto právním radám a tipům se vyvarujete mnoha problémům!

PŘIHLASTE SE k odběru:

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Vaše advokátní kancelář z Olomouce / Váš advokát z Olomouce / Váš právník z Olomouce. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc nebo Státního fondu podpory investic) aj.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE