Trestní právo - advokátní kancelář (obhájce) Olomouc

 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti trestního práva.

Hledáte-li kvalitní právní služby obhájce, advokáta (právníka) pro trestní právo v Olomouci a Olomouckém kraji, tak neváhejte využít tento - kontakt.

V oblasti trestního práva poskytujeme například tyto právní služby:
  • obhajoba obviněného a obžalovaného (v přípravném řízení před policií i v řízení před soudem)
  • zastupování poškozeného v trestním řízení (uplatnění nároku na náhradu škody)
  • sepsání podání (oznámení o trestném činu, opravné prostředky v podobě stížnosti, odvolání a dovolání)
  • aj.

Rolí advokáta v postavení obhájce obviněného je dohlížet na zákonnost postupu v trestním řízení, tj. zda jsou dodržována práva obviněného (šetření jeho základních lidských práv, vyhledávání důkazů v jeho prospěch aj.). Obhájce se účastní všech úkonů v trestním řízení, které mohou být použity jako důkaz před soudem, a v rámci nich hájí všemi zákonnými prostředky zájmy obviněného. Cílem obhájce je zabránit tomu, aby byl obviněný neoprávněně odsouzen za něco, co nespáchal, nebo alespoň co nejvíce zmírnit sankci, která bude obviněnému uložena.
 
Právník trestní právo Olomouc
 
Rolí advokáta v postavení zmocněnce poškozeného je domoci se v jeho prospěch náhrady škody způsobené trestným činem, a to již úkony v přípravném řízení. V případě nutnosti je možné nárok vymoci i v řízení občanskoprávním.
 
2018 © Provozováno službou Internet123Mediatel spol. s r.o. a katalogem ZlatéStránky.cz.