Správní právo – advokátní kancelář Olomouc

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti správního práva.

Správní právo je velmi rozsáhlou a specifickou oblastí právního řádu. Se správním řízením se dostane do kontaktu každý z nás v souvislosti s rozhodováním státních orgánů, orgánů územní samosprávy, policie a dalších správních orgánů.

Poskytované právní služby

V oblasti správního práva nabízíme například tyto právní služby:

 • zastupování v řízení před správním orgánem, zejména:
  • zastupování v přestupkovém řízení
  • zastupování ve věcech dopravních přestupků
  • zastupování ve stavebním řízení
  • zastupování ve věcech inspekce práce (oblast pracovního práva obecně)
 • zastupování ve správním soudnictví (žaloba proti nezákonnému rozhodnutím správního orgánu nebo žaloba proti nezákonnému postupu správního orgánu)
 • vymáhání náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • aj.
správní právo Olomouc

Neodkládejte řešení svých problémů …

Součástí zastoupení je samozřejmě právní pomoc v oblasti sepsání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu, případné následné sepsání správní žaloby ke správnímu soudu (krajský soud) a případné následné sepsání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Další právní služby >>>