Oddlužení – cesta z dluhové pasti Olomouc

Každý se v životě může dostat do situace, kdy není schopen dostát svým finančním závazkům (finanční bankrot). Tuto nelehkou životní situaci je možné řešit tzv. oddlužením.

Podrobné pojednání o oddlužení (finančním bankrotu) včetně sepsání návrhu na oddlužení najdete v tomto článku.

Neodkládejte řešení svých problémů …

Způsoby oddlužení

Oddlužení má 2 podoby:

  • plnění formou splátkového kalendáře po dobu pěti let, resp. po 60 splátkách (nejčastější forma) nebo
  • plnění formou jednorázového zpeněžení majetku.


V rámci oddlužení je podmínkou uspokojení pohledávek všech věřitelů alespoň ve výši 30%.

Oddlužení má ovšem jednu velkou výhodu, a to, že v případě jeho úspěšného absolvování pohledávky věřitelů (Vaše dluhy) v neuspokojené části zanikají.

návrh na oddlužení Olomouc

Poskytované právní služby

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí tyto právní služby:

  • konzultace splnění podmínek pro oddlužení
  • zpracování návrhu na oddlužení
  • související právní služby

Jste v tíživé finanční situaci? Nezvládáte splácet své dluhy? Potřebujete se oddlužit? Neváhejte a kontaktujte advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc – kontakt. Pomůžeme Vám se sepsáním a podáním návrhu na oddlužení.

Evidenci osob (fyzických i právnických) v insolvenčním rejstříku je možné zkontrolovat v rámci veřejně přístupné internetové adresy Insolvenčního rejstříku.

Díky úspěšnému absolvování oddlužení dostanete novou šanci do života!

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Další právní služby >>>