Obchodní právník (obchodní právo)

Obchodní právník – JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. podnikatelům poskytuje komplexní právní servis s důrazem na individuální přístup ke každému klientovi. Stejně jako má každé podnikání a každý podnikatel svá specifika, tak i služby poskytované naší advokátní kanceláří jsou „šity na míru“ Vašim požadavkům. Naším cílem  je zabezpečit hladký chod Vašeho podnikání.

Poskytované právní služby - obchodní právník

V oblasti obchodního práva advokátní kancelář poskytuje tyto právní služby:

  • zakládání obchodních společností – podrobněji viz Založení SRO na klíč (od A do Z)
  • sepsání a revize společenských smluv a stanov (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstvo)
  • poradenství v oblasti pořádání valné hromady a členské schůze družstva (svolání, průběh, neplatnost, související dokumenty)
  • převod podílu
  • zápis do obchodního rejstříku
  • zvýšení a snížení základního kapitálu
  • sepsání a revize smluv
  • vymáhání pohledávek
  • zastupování v soudním řízení
  • aj.
 

Forma právních služeb - obchodní právník

Pro podnikatele je nabízena buďto forma jednorázového právního poradenství či zastoupení nebo forma dlouhodobé spolupráce založené na písemné smlouvě o poskytování právních služeb.

Jednorázové právní poradenství či zastoupení – tato forma je vhodná pro klienty, kteří potřebují vyřešit konkrétní situaci.

Dlouhodobá spolupráce– tato forma je vhodná pro obchodní společnosti a družstva, živnostníky a další podnikatelské subjekty, kteří v rámci svého podnikání potřebují pravidelnou právní pomoc. Tato spolupráce je založena na písemné smlouvě o poskytování právních služeb, v rámci níž může být odměna za poskytované právní služby stanovena formou tzv. měsíčního paušálu. Za tuto paušální odměnu klient získá sjednané penzum (počet) hodin, v rámci nějž jsou mu zcela bezplatně poskytnuty právní služby – právní poradenství k jakémukoliv právnímu problému, sepsání právních jednání, právní zastoupení před soudy a jinými orgány a další právní služby.

obchodní právník Olomouc
Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE