Obchodní právo - advokátní kancelář Olomouc

 
 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc podnikatelům poskytuje komplexní právní servis s důrazem na individuální přístup ke každému klientovi. Stejně jako má každé podnikání a každý podnikatel svá specifika, tak i služby poskytované advokátní kanceláří jsou "šity na míru" Vašim požadavkům. Naším cílem cílem je zabezpečit hladký chod Vašeho podnikání.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.

 
 
 
Obchodní právník Olomouc
 
 
 
 

Poskytované právní služby

 
V oblasti obchodního práva advokátní kancelář poskytuje tyto právní služby:

  • sepsání a revize společenských smluv a stanov (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstvo)
  • poradenství v oblasti pořádání valné hromady a členské schůze družstva (svolání, průběh, neplatnost, související dokumenty)
  • převod podílu
  • zápis do obchodního rejstříku
  • zvýšení a snížení základního kapitálu
  • sepsání a revize smluv
  • vymáhání pohledávek
  • zastupování v soudním řízení
  • aj.

Jste členem orgánu obchodní korporace nebo vůči Vám rozhodnutí orgánu obchodní korporace směřuje? Zajímá Vás, od kdy je takové rozhodnutí účinné nebo za jakých podmínek je takové rozhodnutí nicotné (nepřihlíží se k němu). Pojednání o účinnosti a nicotnosti rozhodnutí orgánu obchodní korporace najdete v tomto článku.

 

Nabídka právních služeb

 
 
 
Pro podnikatele je nabízena buďto forma jednorázového právního poradenství či zastoupení nebo forma dlouhodobé spolupráce založené na písemné smlouvě o poskytování právních služeb.

Jednorázové právní poradenství či zastoupení - tato forma je vhodná pro klienty, kteří potřebují vyřešit konkrétní situaci.

Dlouhodobá spolupráce - tato forma je vhodná pro obchodní společnosti a družstva, živnostníky a další podnikatelské subjekty, kteří v rámci svého podnikání potřebují pravidelnou právní pomoc. Tato spolupráce je založena na písemné smlouvě o poskytování právních služeb, v rámci níž může být odměna za poskytované právní služby stanovena formou tzv. měsíčního paušálu. Za tuto paušální odměnu klient získá sjednané penzum hodin, v rámci nějž mu bude zcela bezplatně poskytnuto kdykoliv právní poradenství a k jakémukoliv právnímu problému, sepsání všech právních jednání, právní zastoupení před soudy a jinými orgány a další právní služby.

Obchodní právník


Hledáte-li kvalitního obchodního právníka (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.