Kupní smlouva - sepsání, revize, konzultace Olomouc

 
 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby související s kupní smlouvou, ať už je jejím předmětem koupě nemovitosti, auta či jiné věci - kontakt.

Kupní smlouva je jednou z nejčastěji uzavíraných smluv. Kupní smlouvu lze uzavřít písemně nebo i ústně (v případě nemovitosti pouze písemně). Kupní smlouvu uzavírá každodenně každý z nás, aniž by si to většinou uvědomoval, například koupí potravin v obchodě.

Ne u všech kupních smluv, které uzavíráme, musíme vyhledat právní pomoc. Přinejmenším alespoň u těch, kde je vyšší kupní cena, například koupě auta, nemovitosti jako pozemek, dům, byt je vhodné si nechat smlouvu sepsat nebo zkontrolovat advokátem (právníkem).

 

Nejdůležitější aspekty kupní smlouvy

 
 • platnost smlouvy – pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
 • kupní cena a její splatnost, místo, datum a způsob dodání či převzetí věci – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
 • sankce za porušení smluvních povinností – k ochraně nestačí samotné stanovení povinností, ale je třeba stanovit i sankce za jejich porušení (nejčastěji smluvní pokuta)
 • odpovědnost za vady a záruka
 • možnosti ukončení smlouvy

 
 
 
Právník kupní smlouva Olomouc
 
 
 
 

Právní služby poskytované v souvislosti kupní smlouvou

 
 • sepsání kupní smlouvy na míru Vašim požadavkům
 • kontrola kupní smlouvy (již vytvořené) – jejím výsledkem je upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení kupní smlouvy včetně konkrétních návrhů na úpravu smlouvy
 • konzultace jednotlivých ustanovení kupní smlouvy v advokátní kanceláři

Způsoby poskytování právních služeb:
 • na základě osobní schůzky s klientem anebo
 • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Ke způsobům poskytování právních služeb podrobněji viz NÍŽE.

Více o smlouvách – Smlouvy

 

Převod nemovitosti (pozemek, dům, byt)

 
V případě převodu nemovitosti je navíc poskytováno:
 • sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene
 • sepsání smlouvy o advokátní úschově
 • provedení advokátní úschovy
 • ověření podpisu na zákonem vyžadovaných dokumentech
 • sepsání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • zastoupení klienta v rámci katastrálního řízení

Proces převodu nemovitosti probíhá níže uvedeným způsobem:
1. schůzka v advokátní kanceláři, kde klient sdělí své požadavky, které mají být zapracovány do smluv (způsob úhrady kupní ceny, termín předání nemovitosti aj.)
2. sepsání návrhu jednotlivých dokumentů a jejich zaslání ke schválení na emailovou adresu klienta
3. domluvení termínu podpisu dokumentů v advokátní kanceláři, kde proběhne úřední ověření podpisů
4. sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě klientem udělené plné moci (řízení před katastrálním úřadem trvá 20-30 dní)
5. zaslání informace o provedeném vkladu práva

Ohledně právních služeb souvisejících s prodejem nemovitostí - Převod nemovitostí

Údaje potřebné pro identifikaci nemovitosti je možné nalézt na internetové stránce Nahlížení do katastru nemovitostí.

 

Způsoby poskytování právních služeb

 
V rámci advokátní kanceláře poskytujeme právní služby
 • na základě osobní schůzky s klientem anebo
 • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Právní služby v podobě sepsání, kontroly či revize kupní smlouvy jsme Vám schopni poskytnout buďto na základě osobní schůzky v advokátní kanceláři anebo bez nutnosti osobní schůzky na základě emailové komunikace (online).

Sepsat, zkontrolovat či zrevidovat kupní smlouvu jsme Vám schopni do 48 hodin od dodání podkladů.

Součástí poskytovaných právních služeb je i možnost úředního ověření podpisů.

 
Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.