Kupní smlouva - sepsání, revize, konzultace Olomouc

 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby související s kupní smlouvou, ať už je jejím předmětem koupě nemovitosti, auta či jiné věci - kontakt.

Kupní smlouva je jednou z nejčastěji uzavíraných smluv. Kupní smlouvu lze uzavřít písemně nebo i ústně (v případě nemovitosti pouze písemně). Kupní smlouvu uzavírá každodenně každý z nás, aniž by si to většinou uvědomoval, například koupí potravin v obchodě.

Ne u všech kupních smluv, které uzavíráme, musíme vyhledat právní pomoc. Přinejmenším alespoň u těch, kde je vyšší kupní cena, například koupě auta, nemovitosti jako pozemek, dům, byt je vhodné si nechat smlouvu sepsat nebo zkontrolovat advokátem (právníkem).

Nejdůležitější aspekty kupní smlouvy:

 • platnost smlouvy – pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
 • kupní cena a její splatnost, místo, datum a způsob dodání či převzetí věci – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
 • sankce za porušení smluvních povinností – k ochraně nestačí samotné stanovení povinností, ale je třeba stanovit i sankce za jejich porušení (nejčastěji smluvní pokuta)
 • odpovědnost za vady a záruka
 • možnosti ukončení smlouvy

 
Právník kupní smlouva Olomouc
 

Právní služby poskytované v souvislosti kupní smlouvou:

V případě darování nemovitosti je navíc poskytováno:
 • ověření podpisu na zákonem vyžadovaných dokumentech
 • sepsání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • zastoupení klienta v rámci katastrálního řízení

Údaje potřebné pro identifikaci nemovitosti je možné nalézt na internetové stránce Nahlížení do katastru nemovitostí.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.

Převod nemovitosti (pozemek, dům, byt):

V případě převodu nemovitosti je navíc poskytováno:
 • sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene
 • sepsání smlouvy o advokátní úschově
 • provedení advokátní úschovy
 • ověření podpisu na zákonem vyžadovaných dokumentech
 • sepsání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • zastoupení klienta v rámci katastrálního řízení

Proces převodu nemovitosti probíhá níže uvedeným způsobem:
1. schůzka v advokátní kanceláři, kde klient sdělí své požadavky, které mají být zapracovány do smluv (způsob úhrady kupní ceny, termín předání nemovitosti aj.)
2. sepsání návrhu jednotlivých dokumentů a jejich zaslání ke schválení na emailovou adresu klienta
3. domluvení termínu podpisu dokumentů v advokátní kanceláři, kde proběhne úřední ověření podpisů
4. sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě klientem udělené plné moci (řízení před katastrálním úřadem trvá 20-30 dní)
5. zaslání informace o provedeném vkladu práva

Ohledně právních služeb souvisejících s prodejem nemovitostí - Převod nemovitostí

Údaje potřebné pro identifikaci nemovitosti je možné nalézt na internetové stránce Nahlížení do katastru nemovitostí.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.
 
2018 © Provozováno službou Internet123Mediatel spol. s r.o. a katalogem ZlatéStránky.cz.