Kompenzační bonus od státu (covid) pro rok 2020

Obsah

Vlivem pandemie covid-19 byla vláda nucena se mimo jiné zabývat i způsoby pomoci a zmírnění dopadů pandemie na osoby samostatně výdělečně činné. Těmto osobám by měl situaci ulehčit vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti. Co to je kompenzační bonus?

Kompenzační bonus

Kompenzační bonus

Kompenzační bonus se zaměřuje na snížení dopadů učiněných opatřeními. Opatřeními, která byla přijata orgány státní správy na obranu proti vzniku a rozšiřování onemocnění COVID-19.

Návrh zahrnuje nejen osoby samostatně výdělečně činné. Zahrnuje i jednatele či společníky společnosti s ručením omezeným. Společníky, kteří se určité opatření zákazu či omezení přímo dotklo. Jednou z hlavních podmínek pro dosažení na nárok kompenzačního bonusu u společností s ručením omezením je předpokládaný obrat za rok 2020 minimálně ve výši 120.000, – Kč. A dále rozsah omezení činnosti by měl dosahovat alespoň ve výši 80 %.

Kompenzační bonus a DPP a DPČ

Zároveň se bonus týká i osob pracujících na dohodě o práci konané mimo pracovní poměr. Existují však pro ně dva základní požadavky pro dosažení. Jednou z nich je účast na nemocenském pojištění. Konkrétně v měsíci, v němž nastává doba kompenzačního bonusu. Další podmínkou je, že nemožnost výkonu své práce je překážkou ze strany zaměstnavatele v důsledku bezprostředních zákazů a omezení učiněných opatřeními.

Kompenzační bonus bude činit 500, – Kč za každý kalendářní den bonusového období. Období, které začíná ode dne zákazu či omezení činnosti. První bonusové období bude počítáno ode dne 5. 10. 2020 až do dne 4. 11. 2020. Jelikož došlo k prodloužení trvání nouzového stavu, další bonusové období se bude vztahovat a odpovídat délce prodloužení nouzového stavu.

Kompenzační bonus na spadnutí. Návrh zákona se právě s pozměňovacími návrhy Senátu vrací zpět do Poslanecké sněmovny. Senátoři vyzvali vládu k řešení možných výpadků zdrojů příjmů také u územních samosprávných celků. Navrhli proto podporu krajům ve formě jednorázového nenávratného příspěvku ze státní rozpočtu. Výše příspěvku bude 300, – Kč na jednoho obyvatele kraje.

Závěr

Ačkoli legislativní proces ještě není dokončen, finanční správa již zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu a zahájila tak předběžné přijímání těchto žádostí. Ovšem výplata nastane až v době účinnosti tohoto zákona.

Stav návrhu zákona můžete sledovat na stránkách Poslanecké sněmovny.

Domníváte se, že tento kompenzační bonus skutečně pomůže osobám samostatně výdělečně činným zachránit jejich podnikání?

Související odkazy:

Koronavirus

David Pytela
David Pytela
vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

❗ 👇 PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU PRÁVNÍCH RAD A TIPŮ ZDARMA 👇 ❗

Přihlášení k odběru právních rad a tipů - ZDARMA

1x týdně formou EMAILU

Rady a tipy se týkají praktických témat – aktuální dění, rodinné právo, pracovní právo, nemovitosti atd.

Díky těmto právním radám a tipům se vyvarujete mnoha problémům!

PŘIHLASTE SE k odběru:

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Vaše advokátní kancelář z Olomouce / Váš advokát z Olomouce / Váš právník z Olomouce. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc nebo Státního fondu podpory investic) aj.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE