Styk dítěte s prarodiči a jinými osobami (než rodiče)

Obsah

Právo styku dítěte i s jinými osobami než jen s rodiči, například nejbližšími příbuznými, prarodiči, sourozenci, ale i s osobami jinými, ke kterým má dítě citový vztah, je dlouhodobě diskutovaným problémem. Styk dítěte s prarodiči je přitom naprosto biologicky i společensky přirozený. Tím, že se dítě stýká s osobami, se kterými nežije trvale, má možnost k nim získat a rozvíjet rodinnou vazbu. Proto je v zájmu dítěte vytvářet společenství jemu blízkých osob úzké vazby. Ale jak na to?

styk dítěte s prarodiči

Styk dítěte s prarodiči a jinými osobami

Právo stýkat se s dítětem je upraveno v § 927 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Zde je upraveno: „Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě mí citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí“.
 
Předpokladem úpravy styku je existence rodinné vazby. Pro styk dítěte s prarodiči samozřejmost. Konkrétně citového vztahu, který není jen přechodný a vykazuje znaky trvalé vazby. Dlouhodobost a pevnost tohoto vztahu je třeba vždy vyložit ke konkrétní osobě a v konkrétních situacích.

Dále je pro určení styku rozhodné že nedostatek styku s těmito osobami by znamenal újmu. Tyto předpoklady posuzuje soud na základě vyjádření dítěte a znaleckého posudku, který zhodnotí vztah dítěte a osoby, se kterou se má dítě stýkat.
 
Výše zmíněné ustanovení míří zejména na příbuzné osoby, jak blízce (prarodiče, sourozenec), tak vzdáleně (strýc, teta, bratranec, sestřenice, popřípadě i příbuzní do dalších stupňů). Dále jde i o osoby dítěti společensky blízké (biologický otec neuvedený v matrice, bývalý manžel nebo druh matky, který dítě vychovával, dítě bývalého manžela apod.).

Styk dítěte s prarodiči

Specifické postavení mají prarodiče, tedy babička a dědeček dítěte. Jsou to většinou po rodičích nejbližší osoby, a také osoby, které se nejčastěji dítěte ujímají, pokud o ně rodiče nejsou schopni pečovat. Proto je důležité, aby k nim dítě mělo pozitivní vztah. Dané právo lze upřít pouze tehdy, pokud to odůvodňují dostatečně závažné důvody (např. fyzické násilí ze strany prarodičů a s tím spojený špatný psychický stav dítěte).

Závěr

Naše advokátní kancelář poskytuje právní rady i právní zastoupení v daném odvětví na obou stranách. Proto v případě, kdy se s tímto v životě setkáte ať už v jakémkoli postavení, neváhejte se na naši advokátní kancelář obrátit. Styk dítěte s jeho prarodiči a jinými osoba odlišnými od rodičů (zejména prarodiči) je naprosto přirozený biologicky i společensky.

Konflikty mezi rodiči a i jinými osobami, pokud se jedná o vztah k nezletilému dítěti řeší Orgán sociálně právní ochrany dětí.

Související odkazy:

Péče o dítě

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE