2020 – novinky roku pro zaměstnavatele

Obsah

Začátek roku 2020 přinesl podstatné legislativní změny a novinky. V tomto článku se stručně zaměříme na ty nejdůležitější změny letošního roku, které se dotknou nejen podnikatelů či zaměstnavatelů.

novinky 2020 pro podnikatele

Zvýšení minimální a zaručené mzdy (2020)

Od 1. 1. 2020 dochází ke zvýšení minimální mzdy na 14.600 Kč měsíčně nebo 87,30 Kč za hodinu. Zvýšení minimální mzdy má za následek taktéž zvýšení zaručené mzdy. Minimální mzda dále ovlivňuje mj. i platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (v roce 2019 se jednalo 1.803 Kč, v roce 2020 vzrostlo na 1.971 Kč) a maximální výši slevy na dani za umístění dítěte, tzv. školkovné (nově až 14.600 Kč).

eNeschopenky

Od 1. ledna 2020 začaly platit eNeschopenky. Jejich účelem je především urychlení předávání informací a dokumentace mezi zaměstnavateli, lékaři a Českou správou sociálního zabezpečení. Nemocní zaměstnanci již nyní nemusí zaměstnavateli předávat potřebný vypsaný formulář. Vše již bude probíhat elektronicky, což by značně mělo odlehčit administrativu s tím spojenou. Jedinou výjimkou jsou nemoci, jež nebyly ukončeny do konce roku 2019

Zaměstnavatelé se proto musí přihlásit do ePortalu ČSSZ, kde mají možnost monitorovat informace o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců.

Daňový balíček (2020)

Účinnosti od 1. 1. 2020 také nabývá tzv. daňový balíček. Jednou ze zásadních změn v daňovém balíčku je zvýšení poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí z dosavadních 1.000 Kč na 2.000 Kč.

Aktuality z daňové oblasti naleznete na webu Finanční správy.

Cestovní náhrady

Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnancům, které vyslal na pracovní cestu. Těmito výdaji se rozumí zvýšené stravovací výdaje, tzn. vyplatit tzv. diety (stravné). To platí při tuzemských i zahraničních cestách. Je nutno zdůraznit, že od roku 2020 se mění základní sazby stravného u 23 zemí, přičemž tyto změny se týkají i několika zemí Evropské unie. Touto vyhláškou se taktéž mění sazby stravného pro pracovní cesty v rámci ČR, základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny pohonných hmot.

Zvýšení záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ

Nově vydané nařízení vlády dále stanovuje údaje o odhadované průměrné mzdě, jež zde činí 34.835 Kč (průměrná mzda pro rok 2019 činila 32.699 Kč). Na základě průměrné mzdy se následně stanoví zálohy pro osoby samostatně výdělečně činné. Zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění se proto zvýší.

Další vlna EET (2020)

Nová vlna EET (nazvaná 3. a 4. vlnou) odstartuje v květnu 2020 a bude se vztahovat na všechny zbývající podnikatele, kteří pod EET doposud nespadali, např. řemeslníky, účetní, lékaře, notáře, advokáty, veterináře, atd. Jinými slovy se EET bude nově týkat těch zbývajících podnikatelů, kteří přijímají hotovost. Jestliže však podnikatel přijímá pouze platby na účet, EET se jej i nadále nijak nedotkne. Zda však skutečně dojde ke spuštění není vůbec jisté. O zrušení novely usiluje skupina poslanců, kteří ji napadli u Ústavního soudu.

Závěr

Související odkazy:

Pracovní právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE