2021 – Jaké změny zákonů nás čekají

Obsah

Blíží se konec roku, proto je vhodné se již připravit na to, co by nás v žádném případě nemělo v roce 2021 zaskočit. Co nás čeká za změny zákonů v příštím roce, co je zapotřebí nebo vhodné udělat ještě letos a na co se v příštím roce zaměřit?

zákony 2021

Novela zákona o obchodních korporacích 2021

Většina jejích ustanovení nabude účinnosti právě k 1. 1. 2021. A novela obsahuje řadu menších i větších změn, které se týkající rozhodování obchodní společnosti, členů orgánů společnosti a jejich odpovědnosti, rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů atd. Už nyní by měly mít společnosti jasno v tom, které změny se jich dotknou, kterých nových možností by chtěly případně využít.

Novela zákoníku práce 2021

Během letošního roku nabyla účinnosti některá ustanovení významné novely zákoníku práce. Novela zavádí například jiný výpočet dovolené, sdílení pracovního místa, jasnější pravidla pro přechod práv a povinností v pracovně právních vztazích. Některá pravidla (například právě nový výpočet dovolené), nabude účinnosti až od roku 2021.

Daně

Hlavní změnou je novela daňového řádu, která má zmodernizovat daňové řízení. Kdy těžištěm navrhovaných změn je podpora elektronizace, zjednodušení kontrolních postupů, revize sankčního systému a vracení daňového odpočtu.

Již se nebude platit daň z nabytí nemovitostí, podnikatelé mají odloženou povinnost EET až do konce roku 2022.

Do 1. 1. 2021 by měla nabít účinnosti i novela zákona o daních z příjmů, která zavádí paušální daň pro živnostníky. Ta je stále v legislativním procesu.

Poslední změnou v oblasti daní je tzv. vládní daňový balíček. Mezi změny, které zavádí je např. zavedení stravenkového paušálu.

Stavební řízení 2021

Zrychlení a zjednodušení stavebního řízení slibuje vládou nově připravovaný stavební zákon. Jeho příprava se velmi zdržela, přičemž s jeho účinností se počítá až k 1. 7. 2023. Výstavbu tak snad urychlí alespoň novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Cílem novely je zefektivnit přípravu a povolovací procesy klíčových liniových staveb.

„Covidová“ legislativa

Ze zákonů, jejichž potřebu přijetí vyvolala aktuální pandemická situace, bude stále relevantní tzv. LEX COVID, který novelizuje mimo jiné insolvenční zákon. Kdy tento zákon umožňuje podnikatelům postiženým karanténou požádat o dočasnou ochranu před insolvencí (tzv. mimořádné moratorium). Proto období ochrany má být novelou zákona prodlouženo do 30. 6. 2021. Senát aktuálně novelu vrátil s pozměňovacími návrhy, nyní ji má znovu projednat Poslanecká sněmovna.

Informace ohledně covidové legislativy najdete například na stránkách Vlády.

A jaký je Váš NÁZOR na připravované změny? Jakákoliv zpětná vazba je vítána 👍🙂

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE