Finanční příspěvek od státu na vozidlo

Obsah

Finanční příspěvek od státu na vozidlo představuje jeden z příspěvků na zvláštní pomůcku, jenž je upraven v ust. § 9 a násl. zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a spadá tak do systému státní sociální politiky.

Finanční příspěvek od státu

Komu je určen finanční příspěvek od státu

Tento příspěvek na auto je určený lidem trpícím dlouhodobým nepříznivým stavem trvajícím déle než 1 rok, a to výhradně pro osoby trpící těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Mezi základní podmínky pro získání finančního příspěvku je, že se daný člověk v kalendářním měsíci dopravuje a je schopen auto buďto sám řídit, nebo jím být převážen.

Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Podmínky poskytnutí

O finanční příspěvek od státu na vozidlo může žádat:

– Osoba je starší 3 let
– Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím
– Osoba může zvláštní pomůcku využívat
– Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace

Jaká je jeho výše

Finanční příspěvek od státu na automobil představuje částku až 200.000Kč, kdy výše poskytnutého příspěvku se stanovuje případ od případu, především s přihlédnutím na následující:

– jak často se dotyčný člověk přepravuje
– z jakého důvodu se přepravuje
– jaký má příjem 
– jaké jsou jeho celkové sociální a majetkové poměry

Nejnižší výše příspěvku na vozidlo představuje částka 100.000Kč, a to v případě je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvanáctinásobek částky životního minima, kdy částka životního minima pro jednotlivce je 3.410Kč.

Výše životního minima:

Jednotlivec 3.410Kč
Pro první osobu v domácnosti 3.140Kč
Pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2.830Kč
Nezaopatřené dítě 
Do 6 let 1.740Kč
6 – 15 let 2.140Kč
15 – 26let 2.450Kč

Kde lze žádat finanční příspěvek od státu

Příspěvek na vozidlo můžeme žádat po vyplnění tiskopisu nazvaném Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, na místně příslušné Krajské pobočce Úřadu práce Úřadu práce.

Formulář je dostupný např. zde: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp…

Vrácení příspěvku či jeho části

Zákonem jsou stanoveny také podmínky, kdy je osoba, které byl příspěvek vyplacen povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit. Mezi tyto podmínky spadá např. skutečnost, že osoba nepoužila příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP na pořízení, se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým vozidlem, použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek nepravdivé skutečnosti.

Naopak osoba není povinna vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, pokud zemřela nebo před uplynutím stanovené doby (7let) ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení vozidla se z důvodu změny zdravotního stavu přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být převážena právě vozidlem.

Další zvláštní pomůcky (finanční příspěvek od státu)

Mezi zvláštní pomůcky vedle příspěvku na vozidlo patří také např. vodící pes, schodišťová plošina, telefonní zesilovač, diktafon, indikátor barev a mnoho dalších.

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, najdeme ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek je poskytován i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Závěr

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE