Daňové přiznání a přehled pojistného 2020

Obsah

Co vše se odkládá a promíjí?

  • daňové přiznání právnických osob, fyzických osob a vyúčtování srážkové (tzv. generální pardon)
  • červnové zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických osob
  • daně z nabytí nemovitých věcí

Daňové přiznání

V aktuální situaci, ve které se nachází kromě většiny světa také ČR v důsledku postižením pandemie virem COVID – 19 prodloužilo Ministerstvo financí automaticky termín podání přiznání k dani z příjmu právnických osob, fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do 1. července 2020 (zjednodušeně daňové přiznání). Tato přiznání tedy nemusíte podávat do běžně stanoveného termínu 1. dubna. O odložení není nutné žádat. Opatření se týká fyzických osob, podnikajících fyzických osob i právnických osob.

daňové přiznání a sociální a zdravotní pojištění

Kdy platí odklad pro daňové přiznání?

Odklad platí jak pro přiznání podávaná osobně, tak pro přiznání podávaná elektronicky.

Pozor však, jestliže přiznání nepodáte a daň nezaplatíte ani do 1. července 2020, úroky z prodlení se vám budou počítat již od 1. dubna 2020.

Příklad:Pokud jste již daňové přiznání podali, ale zatím nezaplatili daň a nyní Vám kvůli omezením stojí výdělky a peníze potřebujete na zaplacení nájmu a dalších fixních výdajů můžete se zaplacením daně počkat až do 1. července.

V případě, že očekáváte přeplatek na dani, podejte přiznání v řádném termínu, aby vám stát peníze vrátil co nejdříve. Nejdřívější termín pro vracení přeplatků je 30. dubna. Jestliže podáte přiznání později, běží od podání standardní 30 – denní lhůta pro vrácení přeplatku.

Pozor na výjimku u akciových společností

Výše popsaný tzv. generální pardon neplatí pro úplně všechny poplatníky. Finanční správa uvádí výjimku., která se týká akciových společností, které mají zdaňovací období od 1. října 2018 do 30. září 2019 a přiznání mají podat do 1. dubna 2020. Zároveň mají tyti firmy povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Pokud by se společnost z důvodu koronaviru zpozdila s podáním přiznání a zaplacením daně, může však individuálně požádat o prominutí úroku ve smyslu pokynu GFŘ-D-44. Když úřad úrok plně nebo částečně promine, tak na základě generálního pardonu odpustí i pokutu za pozdní podání daňového přiznání.

Plošné prominutí (daňové přiznání)

Plošně budou prominuty červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně.

Plošné prominutí se týká i daně z nabytí nemovitých věcí. Pokud bude ve vztahu k období od 31. března 2020 do 31. července 2020 podáno daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a daň nebo záloha na tuto daň budou uhrazeny nejpozději do 31. srpna 2020, budou prominuty všechny sankce související s tímto prodlením, a to pokuta za pozdní podání daňového přiznání, úro k z prodlení či z posečkané částky.

Zdravotní pojištění

Daňové přiznání není jediné, kde jsou úlevy. V souvislosti s podáním daňového přiznání za rok 2019 se také vztahuje otázka podávání ročních přehledů na zdravotní pojišťovny a na správu sociálního zabezpečení. Dále v souvislosti s odkladem termínu pro podání daňového přiznání na 1. července se posouvá i termín podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu, a to na 3. srpna 2020.   V Česku funguje 7 zdravotních pojišťoven (VZP, ZPMV, VoZP, PZP, OZP, ZP škoda a RBP), z nichž většina oznámila následující: „V případě, že dojde v souvislosti s výskytem koronaviru k opoždění plateb, a tím vzniku penále, bude plátcům umožněno podat žádost o tzv. odstranění tvrdosti zákona. Žadatel bude muset jednoznačně doložit, že k problému v platbě zdravotního pojištění došlo v přímé souvislosti se šířením koronaviru.

Doplatek pojistného za rok 2019 je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl Přehled OSVČ podán, tedy nejpozději do 11. 8. 2020. “ (zdroj https://www.idoklad.cz/blog/covid-19-jak-virus-ovlivnil-socialni-zdravotni-pojisteni#prehled-socialni citace tiskový  mluvčí VZP Vlastimil Sršeň: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-prodluzuje-termin-podani-prehledu-osvc-do-3-srpna-2020)

V souvislosti se současnou situací došlo také k prominutí minimální platby za zdravotní pojištění živnostníkům od března do srpna, jenž jsou stanoveny v částce 2.352Kč/měsíc.

Sociální pojištění

Daňové přiznání není, jak již bylo řečeno, jediné, kde jsou úlevy. Daňové přiznání je provázané i s přehledem o příjmech a výdajích, který se odevzdává České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). I termín k podání přehledu pro tento úřad se posunul o 3 měsíce , tedy na 3. srpna 2020. Pokud povinnost odložíte, je třeba si pohlídat jednu podmínku! Do 3. srpna 2020 musí být uhrazen i případný vzniklý doplatek za rok 2019. Za den úhrady ČSSZ považuje den připsaní platby na účet.

Stejně jako u zdravotního pojištění došlo u sociálního pojištění k prominutí minimální platby živnostníkům od března do sprna, jenž jsou stanoveny v částce 2.544Kč/měsíc. Nutno  upozornit, žezákonem se odpouští pouze minimální zálohy. Jestliže platíte více, můžete  buďto snížit pravidelné měsíční platby o 2.544Kč, nebo neplatit nic a spolu s přehledem za rok 2020 doplatit rozdíl. Odpuštěné platby mají i živnostníci s vedlejší výdělečnou činností (obvykle platí 1.018Kč/měsíc).

Pokud došlo z Vaší strany k úhradě záloh na sociální pojištění již za březen 2020, ČSSZ tuto platbu využije na úhradu nedoplatků z dřívějška, nebo ji přiřadí k platbě za září 2020.

Jaký bude mít nehrazení záloh na sociálním pojištění vliv na výpočet důchodu?

ohledem na důchod se období březen až srpen 2020 započítá jako vyloučená doba, tzn.  důchod to tedy nijak negativně neovlivní.

Stejná pravidla jako popsané u pojištění sociálního platí i pro zdravotní pojištění. 

Odpuštěním záloh takto živnostníci ušetří za půl roku přibližně 30 tisíc korun. Peníze nebudou muset  státu splatit ani později, nikdo je po nich nebude ani vymáhat. Pokud by tato úspora přesto nějakému konkrétnímu živnostníku nepomohla, má možnost přerušit na nezbytně nutnou dobu živnost , kdy za určitých podmínek mu vznikne nárok na vyplácení podpory v nezaměstnanosti.

Závěr

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE