Doručování výpovědi ve zkušební době

Obsah

Do naší advokátní kanceláře přišla klientka Petra, která začala vykonávat práci jakožto obchodní zástupce jedné menší firmy. Podepsala pracovní smlouvu, ve které byla stanovena zkušební doba v délce tří měsíců. Zaměstnavatel nebyl s pracovním nasazením Petry spokojen, a tak ji zaslal výpověď ve zkušební době prostřednictvím České pošty. Učinil tak zaměstnavatel správně a platně dle zákona? Je takto zvolené doručování výpovědi správné? Na to se podíváme v dnešním článku.

doručování výpovědi

Podle vyjádření zaměstnavatele k tomuto postupu přistoupil proto, aby měl na jedné straně jistotu předání výpovědi, a na druhé straně potvrzení České pošty o tom, že se výpověď opravdu dostala do rukou zaměstnankyně Petry v konkrétní dobu a čas. Zaměstnavatel se vůbec nesnažil, aby výpověď předal osobně Petře v zaměstnání, případně na adrese, kde se Petra zdržuje. Naopak dle vyjádření Petry se zaměstnavatel vyhýbal osobnímu kontaktu, protože na pracovní pozici Petry měla nastoupit přítelkyně zaměstnavatele.

Doručování výpovědi dle zákoníku práce

Výpověď ve zkušební době je obecně jednoduchá záležitost, nicméně zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jako „zákoník práce“) stanoví jasná a určitá pravidla, která je nutná dodržet.

Kromě poměrně jasného pravidla, že zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno vždy písemně, musí být výpověď doručena druhé straně nejpozději do uplynutí zkušební doby. Ustanovení § 334 zákoníku práce proto s ohledem na běh zkušební doby výsledně hovoří o primární povinnosti zaměstnavatele doručovat písemnosti osobně na pracovišti, v bytě zaměstnance nebo kdekoliv bude zaměstnanec zastižen. Zároveň může zaměstnavatel výpověď zaslat zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací – jednoduše řečeno postačí e-mailem. Což je v dnešní době naprosto nejsnadnější cesta.

Až tehdy, není-li možné objektivně postupovat dle výše zmíněného a s přihlédnutím ke všem okolnostem (např. nevíme, kde se zaměstnanec zdržuje, nemáme jeho e-mailovou adresu), může zaměstnavatel výpověď doručit prostřednictvím poštovních služeb.

Doručování výpovědi a její účinky

Důležité nicméně je, že účinky stanovené v písemnosti, tedy výpovědi, nastávají až tehdy, kdy zaměstnanec výpověď převzal. Pokud by tedy klientka Petra nebyla zastižena doma při doručování, byla by zásilka uložena po dobu 10 dnů na poště a následně, pokud by si zásilku nevyzvedla do 10 dnů, považovala by se výpověď doručena 10. den. Účinky by tedy nastaly 10. den (k této situaci taktéž viz. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2036/2017 ze dne 7.11.2018).

Pokud tedy zaměstnavatel Petře zaslal výpověď například dva dny před koncem zkušební doby a výpověď se nepodařilo doručit, pracovní poměr nebyl účinně zrušen ve zkušební době a pro zaměstnavatele tímto vznikají další povinnosti vůči Petře. Doručování výpovědi tedy nemá právní účinky. Proto je v této věci nutné doporučit, aby zaměstnavatel jednal s dostatečným předstihem, jednal se zaměstnanec na rovinu a nevyhýbal se případně kontaktu se svým zaměstnancem.

Pochybení zaměstnavatele řeší Inspektorát práce.

Závěr

Související odkazy:

Ukončení pracovního poměru

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE