Kalkulačka výživného

Naše kalkulačka výživného Vám rychle a zdarma spočítá výživné:

Zadejte svůj průměrný čistý měsíční příjem.
Ke kolika dětem máte vyživovací povinnost?
1 2 3 4 5
Kolik let je vašim dětem?

Vaše děti mají nárok na
výživné:

1. dítě00 Kč

Vaše děti mají nárok na
výživné:

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

Vaše děti mají nárok na
výživné:

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

Vaše děti mají nárok na
výživné:

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

Vaše děti mají nárok na
výživné:

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

5. dítě00 Kč

Z čeho kalkulačka výživného vychází?

Kalkulačka výživného vychází z doporučující tabulky, kterou vydalo Ministerstvo spravedlnosti. Ta sice není pro soud závazná, ale ve většině případů je z ní při stanovení výživného vycházeno.

Rozpětí výše výživného, které kalkulačka uvádí, je z toho důvodu, že soud kromě průměrného čistého měsíčního příjmu povinného rodiče vychází i z odůvodněných potřeb dítěte. Jedná se zejména o náklady spojené s léky, dietou, brýlemi, rovnátky, školou, kroužky atd. Podle výše těchto výdajů je výživné stanoveno v rámci uváděného rozpětí.

POZOR! Do čistého příjmu  se počítají veškerá plnění, které povinný rodič dostává od zaměstnavatele (tj. odměny, stravenky, příspěvky na domácnost či dopravu aj.). Zároveň se do příjmů počítají příjmy z brigád či podnikání, případně jakékoliv dávky od státu.

Více informací o výživném si můžete přečíst na stránce Výživné na dítě.

Kalkulačka výživného

Příklady výpočtu výživného

Příklad 1: Čistá mzda otce činí částku ve výši 25.000 Kč čistého měsíčně. Otec však obdrží od zaměstnavatele vánoční odměnu ve výši tří měsíčních platů, tj. 75.000 Kč. Tuto odměnu je potřeba poměrně připočíst k měsíční mzdě. Následně tak bude činit průměrný čistý měsíční příjem nikoliv 25.000 Kč, ale 31.250 Kč.

Příklad 2: Matka je zaměstnána u zaměstnavatele s čistou mzdou 25.000 Kč. Nad rámec tohoto zaměstnání však vykonává brigády, když z těchto jí plynou příjmy 3.000 Kč měsíčně. Opět je třeba příjmy z brigád připočíst a vycházet z průměrného čistého měsíčního příjmu ve výši 28.000 Kč.

Příklad 3: Otec pobírá invalidní důchod I. stupně ve výši 10.314 Kč měsíčně. Nadto je otec zaměstnán ve skladu s potravinami, kde pobírá čistou měsíční mzdu ve výši 15.000 Kč měsíčně. Pří výpočtu průměrné čisté mzdy je nutné sečíst obě částky a vycházet tak z průměrného čistého měsíčního příjmu v částce 25.314 Kč.

Příklad z naší praxe

Na naši advokátní kancelář se obrátila matka, která měla na základě soudního rozhodnutí z roku 2011 dostávat výživné pro své dvě nezletilé děti v celkové výši 3.000 Kč měsíčně. Matka po dobu téměř deseti let výši výživného neřešila a snažila se vše zvládnout s pomocí své rodiny a přátel.

S ohledem na neustálé zvyšování nájemného však byla celá situace stále více neúnosná, a proto se obrátila na naši advokátní kancelář s dotazem, zda ji v této věci můžeme nějak pomoct. Jelikož se jednalo o opravdu minimální částku, která nepokryla ani základní potřeby obou nezletilých dětí, podala naše advokátní kancelář v zastoupení matky obratem návrh na zvýšení výživného.

V rámci řízení u okresního soudu bylo zjištěno, že otec disponuje čistým měsíčním příjmem 20.000 Kč. Nad rámec tohoto však podnikal v nákupu a prodeji osobních automobilů, když z této činnosti plynuly otci příjmy v částce 20.000 Kč. Celkově tak otec disponoval čistým měsíčním příjmem v částce 40.000 Kč.

Využili jsme možnost, kterou poskytuje občanský zákoník, a navrhli jsme soudu, aby výživné zvýšil s účinností 3 roky zpětně od podání návrhu. Otci na základě toho tedy byla okresním soudem nejen stanovena povinnost hradit výživné pro obě nezletilé děti nově v celkové výši 12.000 Kč měsíčně, ale i povinnost doplatit rozdíl výživného 3 roky zpětně od podání návrhu ve výši 324.000 Kč (36 x (12.000 – 3.000)).

Máte již nyní právní problém s výživným?

NEVÁHEJTE a rovnou se na nás OBRAŤTE.

POMŮŽEME VÁM!

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE