Skype obhajoba v trestním řízení

Obsah

Současný nouzový stav vyhlášený v ČR v první půli března roku 2020 urychlil  realizaci postupně  od počátku letošního roku zaváděného institutu poskytování obhajoby na dálku. A to prostřednictvím platformy Skype – Skype obhajoba.

Odpadne tak nutnost dojíždění advokátů či koncipientů do věznic za klienty. Tím se zvýší nejen bezpečnost před šířením nakažením virem COVID – 19.

skype obhajoba

Skype obhajoba je na světě

První fáze projektu obhajoby na dálku byl spuštěn v lednu tohoto roku. A to ve věznici v Liberci a  v Brně. Nyní ode dne 16. dubna  2020 byl spuštěn tento projekt s předstihem i v dalších věznicích na území ČR. A mezi nimi nechybí ani “naše” Olomoucká vazební věznice.

Místopředseda České advokátní komory Tomáš Sokol připomněl, že potřeba obviněných či odsouzených komunikovat s advokáty přetrvává i v době současných zdravotních opatření a že právní pomoc je součástí práva na přístup ke spravedlnosti.  Výhodou institutu dle Sokola vedle zamezení možnosti šíření nakažení virem je také ušetření nereproduktivního času advokáta stráveného cestou do příslušné věznice. A tedy úspora v podobě stovek hodin ročně.

Hovor advokáta či koncipienta (Skype obhajoba) s vězněm se bude konat tak, že dozorci předvedou vězně do speciální místnosti s potřebným technickým vybavením. Věznice se pak přes Skype spojí s příslušným advokátem, koncipientem. Každý rozhovor by měl trvat cca 1 hodinu. A to za dodržení základních procesních práv, tedy zejména práva na poradu se svým obhájcem bez přítomnosti třetí osoby (tedy dozorců). Hovory také nebudou nahrávány. 

K institutu Skype obhajoba je pro advokáty nezbytné:

  1. mít PC s videokamerou, reproduktory, mikrofonem a nainstalovaným programem.
  2. s  touto formou komunikace a jejími pravidly musí souhlasit advokát i jeho klient
  3. před samotným uskutečněním první videonávštěvy s klientem je nezbytné, aby advokát formulářový souhlas s videonávštěvou (dostupný  ke stažení na stránkách ČAK) předložil příslušné věznici, i dálkově pomocí datové schránky.
  4. zaslat věznici doklady obhájce či advokáta, které osvědčují zastoupení klienta (např. plná moc, rozhodnutí soudu o ustanovení).
  5. alespoň 1 den předem si rezervovat  telefonicky termín porady s klientem přímo ve věznici

O termín videohovoru (Skype obhajoba) může požádat též přímo klient, tedy vězeň.

Jiná pravidla platí však pro vězně nacházející se v tzv. koluzní vazbě dle ust. § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu.

U obviněných v koluzní vazbě (tedy vazba z důvodu obavy, že osoba bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání) je dále vyžadován souhlas orgánu činného v trestním řízení. Souhlas si předem vyžádá obhájce a předloží jej věznici před prvním videohovorem. Poučení a souhlas klienta s videonávštěvou zajistí Vězeňská služba. Takto probíhá Skype obhajoba

Další informace o Skype obhajobě najdete na stránkách České advokátní komory.

Závěr

Související odkazy:

Trestní právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE