Otevírací doba o svátcích

Obsah

Blíže se nám jeden ze státních svátků a je dobré si připomenout, že s tím se pojí i povinnost většiny obchodů mít zavřeno. Platí to však pro všechny? A schyluje se ke změně? Jaká je otevírací doba o svátcích?

Otevírací doba o svátcích

Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě nabyl účinnosti 1. října 2016.

Otevírací doba o svátcích (8)

Dle zákona se jmenovitě jedná o těchto 8 dnů, kdy je prodej zakázán či omezen:

 • 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
 • Velikonoční pondělí,
 • 8. květen – Den vítězství,
 • 28. září – Den české státnosti,
 • 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu,
 • 24. prosinec – Štědrý den od 12.00 hodin do 24.00 hodin.
 • 25. prosinec – 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec – 2. svátek vánoční

Zákon se vztahuje především na prodejní dobu velkoobchodních a maloobchodních prodejen, dále také na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení ke sběru a výkupu odpadů (bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy).

Vztahuje se otevírací doba o svátcích na všechny obchody?

Z tohoto zákazu však existuje celkem šest výjimek a zákaz prodeje během stanovených dní tak neplatí pro:

 • prodejny, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2,
 • čerpací stanice s palivy a mazivy,
 • lékárny,
 • prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích (včetně metra),
 • prodejny ve zdravotnických zařízeních,
 • maloobchod a velkoobchod v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.

Stalo se tak běžnou praxí, že například v rámci obchodních center dochází v uvedených dnech k situaci, kdy řada prodejen musí mít zavřeno, zatímco prodejny, které spadají pod uvedené výjimky jsou otevřené. Otevírací doba o svátcích tedy není jednotná.

Sankce

Za porušení zákazu prodeje během stanovených státních a ostatních svátků hrozí podnikateli sankce ze strany České obchodní inspekce, a to ve výši až 1 milion korun, resp. 5 milionů korun v případě opakovaného porušení zákazu.

S účinností tohoto zákona se logicky objevila kritika, která hovoří o diskriminaci velkoobchodů a zvýhodnění malých a středních podnikatelů. Dále mnohým zaměstnancům vadilo, že nemohou o svátcích pracovat a získat, tak nemalé příplatky. Proto dne 15. 10. 2019 poslanecká sněmovna hlasovala (a schválila) o návrhu novely zákona, která by z působnosti zákona vyjmula velkoobchody, což jsou dle zákona obchody, které konaly činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti (např. MAKRO). A dále obchody, které podnikají s rychle se kazícími potravinami apod. Otevírací doba o svátcích by tedy mohla doznat změn. Jedním z argumentů pro změnu zákona a umožnění více výjimek byla i praxe, kdy obchodníci zákaz prodeje využili k provádění inventury. Zaměstnanci tedy stejně do práce museli. Nyní návrh míří k podpisu prezidenta republiky.

Závěr

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE