Airbnb a jak náročné je jej provozovat

Obsah

V Česku je nejnižší nezaměstnanost za poslední roky. Průměrný příjem stále stoupá a životní úroveň je v Česku na vysoké úrovni. Lidé mají peníze a mají tak prostor pro investování. Češi si pro své investice nejvíce oblíbili nemovitosti. Stejné to bylo i u naší klientky paní Horákové, která si koupila a spravila byt 2+1 v centru Olomouce a má v úmyslu ho pronajímat. Jako nejvýnosnější způsob si však zvolila pronajímání přes Airbnb. Jaké jsou však s tímto spojené zákonné podmínky a limity? Podělíme se s Vám o naše znalosti a rady.

Airbnb

Podmínky provozování Airbnb

Za prvé: POTŘEBUJETE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ. Zatímco pro nájem je charakteristická skutečnost, že pronajímatel obstarává pouze dodávku vody a tepla, odvoz odpadu nebo osvětlení a úklid společných částí domu, při ubytování přes Airbnb jsou často poskytovány i další služby.

V případě, že je součástí služeb i úklid bytu, poskytování lůžkovin, doplňování toaletních potřeb nebo stravování, jedná se již o ubytovací službu. K poskytování této služby potřebujete živnostenské oprávnění, které je možné získat ohlášením volné živnosti s identickým názvem na jakémkoliv živnostenském úřadě. Stáváte se tak podnikatelem.
 
Za druhé: PŘÍJEM SE MUSÍ DANIT. Z daňového hlediska to znamená, že příjmy inkasované z krátkodobých pronájmů jsou příjmy z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů a podléhají odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění, případně též solidárnímu navýšení daně, pokud příjmy přesáhnou stanovenou hranici. Příjmy se tedy musí danit 15% daní z příjmu.
 
Za třetí: Při přijímání hotovosti v rámci Airbnb, MUSÍTE MÍT EET. Proto doporučujeme přijímat platby pouze elektronicky.
 
Za čtvrté: VEDENÍ UBYTOVACÍ KNIHY. Důvodem je povinnost hradit poplatek z pobytu. Ten nahradil od 1. 1. 2020 poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za rekreační pobyt. Za účelem platby poplatku je nutné se zaregistrovat k poplatkové povinnosti. Pro potřeby výpočtu poplatků z pobytu musíte vést evidenční knihu.
 
Za páté: VEDENÍ DOMOVNÍ KNIHY A HLÁŠENÍ CIZINCŮ NA CIZINECKOU POLICII. Domovní kniha se týká pouze ubytovaných cizinců, ubytovací kniha se týká všech hostů. Dále každý, kdo ubytuje za úplatu cizince anebo ubytuje více než 5 cizinců (s výjimkou osob blízkých), je povinen oznámit ubytování cizince do tří pracovních dnů cizinecké policii.

Před ubytováním prvního hosta je třeba registrovat se na cizinecké policii, kde je přidělen identifikátor ubytovacího zařízení (IDUB). Ubytovatel, který má ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, což je právě případ Airbnb, oznamuje ubytování prostřednictvím dálkového přístupu přes aplikaci Ubyport.

Jak je to tedy s Airbnb?

S růstem trhu krátkodobých ubytování našly svou příležitost k výdělku i specializované firmy zabývající se správou těchto krátkodobých pronájmů. Některé nabízí komunikaci s hosty či úklid bytu, jiné se postarají i o plnění administrativních povinností, jako je hlášení cizinecké policii a vedení evidenční a domovní knihy. Takovou firmu jsme doporučili i paní Horáková, která chce z bytu maximální výtěžek, ale minimální starosti.

Přehled míst nabízejících Airbnb najdete například zde.

Závěr

Související odkazy:

Nájemní smlouva

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE