Kupní smlouva - sepsání, revize, konzultace Olomouc

 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby související s kupní smlouvou, ať už je jejím předmětem koupě nemovitosti, auta či jiné věci - kontakt.

Kupní smlouva je jednou z nejčastěji uzavíraných smluv. Kupní smlouvu lze uzavřít písemně nebo i ústně. Kupní smlouvu uzavírá každodenně každý z nás, aniž by si to většinou uvědomoval, například koupí potravin v obchodě.

Ne u všech kupních smluv, které uzavíráme, musíme vyhledat právní pomoc. Přinejmenším alespoň u těch, kde je vyšší kupní cena, například koupě auta, nemovitosti jako pozemek, dům, byt je vhodné si nechat smlouvu sepsat nebo zkontrolovat advokátem (právníkem).

Nejdůležitější aspekty kupní smlouvy:


 • platnost smlouvy – pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
 • kupní cena a její splatnost, místo, datum a způsob dodání či převzetí věci – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
 • sankce za porušení smluvních povinností – k ochraně nestačí samotné stanovení povinností, ale je třeba stanovit i sankce za jejich porušení (nejčastěji smluvní pokuta)
 • odpovědnost za vady a záruka
 • možnosti ukončení smlouvy
 
Právník kupní smlouva Olomouc
 

Právní služby poskytované v souvislosti kupní smlouvou:


 • sepsání kupní smlouvy na míru Vašim požadavkům
 • kontrola kupní smlouvy (již vytvořené) – jejím výsledkem je upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení kupní smlouvy včetně konkrétních návrhů na úpravu smlouvy
 • konzultace jednotlivých ustanovení kupní smlouvy v advokátní kanceláři (včetně daňové výhodnosti)
 • vklad případných práv do katastru nemovitostí

Právní služby dále poskytované ve vztahu k převodu nemovitosti (pozemek, dům, byt):


 • sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene
 • sepsání smlouvy o advokátní úschově
 • provedení advokátní úschovy
 • ověření podpisu na zákonem vyžadovaných dokumentech
 • sepsání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • zastoupení klienta v rámci katastrálního řízení

Více o smlouvách – Smlouvy

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.
 
2018 © Provozováno službou Internet123Mediatel spol. s r.o. a katalogem ZlatéStránky.cz.