Změna stanov Společenství vlastníků jednotek (SVJ) Olomouc

 
 
Nový občanský zákoník stanovuje Společenstvím vlastníků jednotek povinnost uvést stanovy do souladu s novou právní úpravou.

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc Vám v této oblasti poskytne právní služby dle Vašich potřeb a požadavků.

Je třeba pamatovat na to, že ustanovení stanov odporují donucujícím ustanovením nového občanského zákoníku (těch, od kterých se nelze odchýlit) jsou neplatná již od 1. 1. 2014.

 

Právní služby nabízené v souvislosti se změnou stanov Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

 
  • sepsání nových stanov
  • úprava stávajících stanov
  • kontrola nových či stávajících stanov


 
 
 
Změna stanov Společenství vlastníků jednotek Olomouc
 
 
 
 

Občanský zákoník upravuje nově

 
  • možnost různě upravit většinu hlasů nezbytnou pro přijetí různých druhů rozhodnutí
  • možnost určení dvoučlenného výboru
  • tzv. „ hlasování per rollam“ – jednoduchý a efektivní způsob hlasování, kterým odpadá nutnost konat shromáždění; osoba oprávněná svolat shromáždění písemně (nebo jiným způsobem upraveným ve stanovách) rozešle vlastníkům návrh jednotlivých usnesení shromáždění včetně nezbytných podkladů, kdy pro přijetí usnesení postačí, pokud se kladně vyjádří potřebná většina vlastníků
  • větší informační povinnost ze strany Společenství vlastníků jednotek
  • aj.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.