Zápis skutečného majitele

 
 
Všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku (bez výjimky) musí zapsat do zřízené evidence svého skutečného majitele.

 

Evidence skutečných majitelů

 
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zřizuje evidenci skutečných majitelů.

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů. Zápis je prováděn na základě návrhu povinné osoby.

Evidence skutečných majitelů je zcela neveřejná. Nelze do ní tedy nahlížet, ani v ní vyhledávat (vyjma povinného subjektu). Evidence skutečných majitelů slouží pro potřeby orgánů veřejné moci (orgány činné v trestním řízení, Finanční analytický úřad, atd.).
 
 
 
Zápis skutečného majitele
 
 
 
 

Nejčastější dotazy

 
Stačí zápis v obchodním rejstříku nebo obdobné evidenci?
  • Ne. Evidence skutečných majitelů je samostatnou evidencí. Nad rámec zápisu v obchodním rejstříku nebo obdobné evidenci je tudíž nutné samostatně podat návrh na zápis do evidence skutečných majitelů.

Je povinnost hradit soudní poplatek?
  • Poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli činí 1000 Kč. Od poplatku jsou nicméně osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku, svěřenské fondy a zápisy údajů podle § 118f písm. d) rejstříkového zákona.

Hrozí za nesplnění této povinností sankce?
  • V případě nesplnění této povinnosti hrozí sankce dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

 

Nabídka právních služeb

 
Naše advokátní kancelář nabízí kompletní právní servis v souvislosti se zápisem skutečného majitele do evidence skutečných majitelů. Nenechejte nic na náhodě. Předejděte hrozícím sankcím. Předejte věc odborníků.

Za kompletní vyřízení klientům účtujeme pevnou odměnu ve výši 3.000 Kč + DPH.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.