Vymáhání pohledávek (dluhů) - advokátní kancelář Olomouc

 
 
Téměř každý se v životě setkal s případem, kdy mu dlužník neplatil, co má.

Jestli máte pohledávku, kterou Vám dlužník odmítá uhradit, tak neváhejte kontaktovat advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc - kontakt. Pomůžeme Vám vydobýt Vaši pohledávku mimosoudní či soudní cestou, dle Vaší volby.

 

E-book Vznik a vymáhání pohledávek

 
Níže si můžete zdarma stáhnout advokátní kanceláří vypracovaný E-book na téma "Vznik a vymáhání pohledávek".

 
E-book pojednává o:
 • tom, co prověřit před zapůjčením peněz
 • tom, co podepsat s dlužníkem - včetně VZORU směnky a smlouvy o zápůjčce
 • zajištění úhrady dluhu
 • tom, co dělat, když dlužník nechce platit
 • vymáhání dluhu cestou exekuce a insolvence

E-book můžete libovolně šířit dále.

 

Poskytované právní služby

 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc ohledně vymáhání pohledávek nabízí tyto právní služby:

 • sepsání a odeslání předžalobní upomínky
 • sepsání dohody o uznání dluhu
 • sepsání dohody o placení dluhu ve splátkách
 • sepsání dohody o narovnání – mění sporná práva a povinnosti v původní smlouvě
 • sepsání žaloby na vymožení dluhu a následné zastupování v soudním řízení
 • zastoupení v případném exekučním či insolvenčním řízení
 • aj.

 
 
 
Vymáhání pohledávek Olomouc
 
 
 
 

Rady ve vztahu k vymáhání pohledávek (dluhů):

 
 • pokud možno vše mít podloženo písemně nebo alespoň svědectvím osob, a to zejména smlouvu o zápůjčce, smlouvu o úvěru, dohodu o uznání dluhu aj. – povinnost prokazovat totiž leží na Vašich bedrech (věřiteli)
 • nejlépe mít vše sepsané nebo alespoň zkontrolované od advokáta (právníka) – smlouva o zápůjčce nebo dohoda o uznání dluhu je Vám k ničemu, pokud je neplatná
 • uplatnit svoji pohledávku nejpozději do 3 let od data její splatnosti – jinak dojde k promlčení Vaší pohledávky, což může dlužník namítnout v soudním řízení

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.