Smlouva o půjčce (zápůjčce) – advokátní kancelář Olomouc

Smlouva o půjčce (záúůjčce). Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti smluvního práva – kontakt.

Občanský zákoník upravuje tzv. smlouvu o zápůjčce (dřívější právní úprava hovořila o smlouvě o půjčce). Jelikož termín smlouva o půjčce je doposud více vžitý, tak budeme v tomto pojednání používat tento.

Nabízené právní služby

 • sepsání smlouvy o půjčce na míru Vašim požadavkům
 • sepsání vzorové smlouvy o půjčce na míru Vašim požadavkům
 • kontrola smlouvy o půjčce (již vytvořené) – jejím výsledkem je upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení smlouvy o půjčce včetně konkrétních návrhů na úpravu smlouvy
 • konzultace jednotlivých ustanovení smlouvy o půjčce v advokátní kanceláři
 • vymáhání dluhu ze smlouvy o půjčce
 • právní zastoupení v případném soudním řízení
 • aj.

Způsoby poskytování právních služeb:

 • na základě osobní schůzky s klientem anebo
 • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Ke způsobům poskytování právních služeb podrobněji viz NÍŽE.

Více o smlouvách – Smlouvy

Neodkládejte řešení svých problémů …

smlouva o půjčce

Smlouva o půjčce (zápůjčce)

Velká volnost při tvorbě smlouvy o půjčce dle vůle smluvních stran, která je umožněna občanským zákoníkem, se odráží v nutnosti obezřetnosti nad „tím co podepíšete“. Smlouvu o půjčce je proto vhodné zkonzultovat s advokátem (právníkem)kontakt.

Smlouvu o půjčce je vhodné konzultovat nebo si nechat připravit právníkem zejména v případě, kdy jejím předmětem je půjčení věci větší hodnoty (zejména peněz). Pouze kvalitně sepsaná smlouva Vám totiž zajistí existenci a vymahatelnost Vašich práv. K tomuto si můžete přečíst článek – Proč se vyplatí zajít k advokátovi?.

Nejdůležitější aspekty smlouvy o půjčce

 • platnost smlouvy – pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
 • výše půjčky a její splatnost – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
 • možnost předčasného zesplatnění

Způsoby poskytování právních služeb

V rámci advokátní kanceláře poskytujeme právní služby
 • na základě osobní schůzky s klientem anebo
 • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Právní služby v podobě sepsání, kontroly či revize smlouvy o půjčce jsme Vám schopni poskytnout buďto na základě osobní schůzky v advokátní kanceláři anebo bez nutnosti osobní schůzky na základě emailové komunikace (online).

Sepsat, zkontrolovat či zrevidovat smlouvu o půjčce jsme Vám schopni do 48 hodin od dodání podkladů.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Další právní služby >>>