Smlouva o půjčce (zápůjčce) – advokátní kancelář Olomouc

 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti smluvního práva - kontakt.

Občanský zákoník upravuje tzv. smlouvu o zápůjčce (dřívější právní úprava hovořila o smlouvě o půjčce). Jelikož termín smlouva o půjčce je doposud více vžitý, tak budeme v tomto pojednání používat tento.

 
 

Nabízené právní služby

 
  • sepsání smlouvy o půjčce na míru Vašim požadavkům
  • sepsání vzorové smlouvy o půjčce na míru Vašim požadavkům
  • kontrola smlouvy o půjčce (již vytvořené) – jejím výsledkem je upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení smlouvy o půjčce včetně konkrétních návrhů na úpravu smlouvy
  • konzultace jednotlivých ustanovení smlouvy o půjčce v advokátní kanceláři
  • vymáhání dluhu ze smlouvy o půjčce
  • právní zastoupení v případném soudním řízení
  • aj.

Způsoby poskytování právních služeb:
  • na základě osobní schůzky s klientem anebo
  • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Ke způsobům poskytování právních služeb podrobněji viz NÍŽE.

Více o smlouvách – Smlouvy


 
 
 
Smlouva o půjčce (zápůjčce) Olomouc
 
 
 
 

Smlouva o půjčce (zápůjčce)

 
Velká volnost při tvorbě smlouvy o půjčce dle vůle smluvních stran, která je umožněna občanským zákoníkem, se odráží v nutnosti obezřetnosti nad „tím co podepíšete“. Smlouvu o půjčce je proto vhodné zkonzultovat s advokátem (právníkem) - kontakt.

Smlouvu o půjčce je vhodné konzultovat nebo si nechat připravit právníkem zejména v případě, kdy jejím předmětem je půjčení věci větší hodnoty (zejména peněz). Pouze kvalitně sepsaná smlouva Vám totiž zajistí existenci a vymahatelnost Vašich práv. K tomuto si můžete přečíst článek - Proč se vyplatí zajít k advokátovi?.

 

Nejdůležitější aspekty smlouvy o půjčce

 
  • platnost smlouvy – pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
  • výše půjčky a její splatnost – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
  • možnost předčasného zesplatnění

 

Způsoby poskytování právních služeb

 
V rámci advokátní kanceláře poskytujeme právní služby
  • na základě osobní schůzky s klientem anebo
  • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Právní služby v podobě sepsání, kontroly či revize smlouvy o půjčce jsme Vám schopni poskytnout buďto na základě osobní schůzky v advokátní kanceláři anebo bez nutnosti osobní schůzky na základě emailové komunikace (online).

Sepsat, zkontrolovat či zrevidovat smlouvu o půjčce jsme Vám schopni do 48 hodin od dodání podkladů.
 
Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.