Smlouva o dílo – sepsání, revize, konzultace Olomouc

Smlouva a dílo. Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby související se smluvním typem v podobě – smlouva o dílo, ať už je jejím předmětem cokoliv – kontakt.

Smlouva o dílo - Nabízené právní služby

 • sepsání smlouvy o dílo na míru Vašim požadavkům
 • sepsání vzorové smlouvy o dílo na míru Vašim požadavkům
 • kontrola smlouvy o dílo (již vytvořené) – jejím výsledkem je upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení smlouvy o dílo včetně konkrétních návrhů na úpravu smlouvy
 • konzultace jednotlivých ustanovení smlouvy o dílo v advokátní kanceláři
 • konzultace výpovědi, odstoupení od smlouvy, reklamace
 • právní zastoupení v případném soudním řízení
 • aj.


Způsoby poskytování právních služeb:

 • na základě osobní schůzky s klientem anebo
 • s využitím služeb elektronické komunikace (online)


Ke způsobům poskytování právních služeb podrobněji viz NÍŽE.

Více o smlouvách – Smlouvy

smlouva o dílo Olomouc

Neodkládejte řešení svých problémů …

Smlouva o dílo

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem (například se může jednat o ostříhání vlasů, odehrání koncertu, sepsání smlouvy apod.).

 
Objednatel se na druhou strnu zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Smlouvu o dílo je vhodné konzultovat nebo si nechat připravit právníkem zejména v případě, kdy jejím předmětem je zhotovení nového domu nebo oprava domu stávajícího, a to především s ohledem na cenu díla. Pouze kvalitně sepsaná smlouva Vám totiž zajistí existenci a vymahatelnost Vašich práv. K tomuto si můžete přečíst článek – Proč se vyplatí zajít k advokátovi?.

Nejdůležitější aspekty

 

 • platnost smlouvy – smlouva o dílo je stejně jako ostatní smlouvy formalizovaná, pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
 • vymezení díla
 • termín provedení díla (zhotovení a předání)
 • cena díla a její splatnost – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
 • sankce za porušení smluvních povinností – k ochraně nestačí samotné stanovení povinností, ale je třeba stanovit i sankce za jejich porušení (nejčastěji smluvní pokuta)
 • odpovědnost za vady a záruka
 • možnosti ukončení smlouvy

Identifikaci nemovitosti, pokud se smlouva o dílo týká nemovitosti (typicky při opravě), vyhledáte nejjednodušeji zde: nahlížení do katastru nemovitostí

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

Další právní služby >>>

nebo nám ZAVOLEJTE
nebo nám NAPIŠTE a my se Vám ozveme: