Volby v karanténě

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Paní Věra se vrátila z pracovní cesty ze Španělska a bohužel ji byla uložena povinnost čtrnáctidenní karantény. Nicméně volby do senátu a zastupitelstev krajů jsou za dveřmi (2.-3.10.2020) a ona rozhodně chce svého práva volit využít. Jenže co teď, má nějaké možnosti?

Volby v karanténě

V souvislosti s přiostřením epidemiologické situace ohledně COVID-19 byl nucen Parlament schválit zákon, který částečně mění dosavadní způsob hlasování ve volbách. Reaguje se tak na případy, kdy by lidé s nařízenou karanténou nemohli jít k volbám. Tento starý přístup je za dnešní situace nespravedlivý a v rozporu s ústavou. Dosavadní právní úprava totiž znemožňovala lidem v karanténě volit z důvodu ochrany veřejného zdraví. Vládní návrh zákona Poslanecká sněmovna přijala 19. 8. 2020 a Senát o den později. Vyhlášení ve sbírce zákonů proběhlo k 24. 8. 2020.

Proti dosavadní úpravě se postavila řada poslaneckých klubů. Doposud se totiž tato překážka týkala pouze desítek lidí. S rozšířením COVID-19 však nemožnost jít k volbám postihuje podstatně širší populaci, dle odhadů tisíce lidí. Takový zásah do omezení základního občanského práva tak již není v souladu s ústavou.

Možnost volit mimo volební místnost nedopadá na všechny. Dle nového zákona se vztahuje hlavně na lidi, kteří mají nařízenou karanténu od krajské hygienické stanice či neschopenku od svého praktického lékaře. Nedopadá tak na obyvatele zůstávající doma z preventivních důvodů. Vztahuje se však i na lůžková zdravotnická zařízení, pobytová zařízení sociálních služeb či školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy.

V praxi budou distanční volby probíhat třemi způsoby. První proběhne přes volební stanoviště. Volič na místo dojede motorovým vozidlem a z něho provedou hlasování přes předem připravenou obálku. Zákon nestanoví přesný popis stanovišť, bude tak záležet na jednotlivých volebních komisích, jak si volební stanoviště uzpůsobí. Druhým způsobem je volba přes zvláštní přenosnou schránku. Komise přijde k oprávněnému voliči a vyzve ho k hlasování. Ten musí do deseti minut zahlasovat, jinak platí, že hlasování odmítl. Poslední způsob je hlasování ve zdravotnických a sociálních střediscích.

Speciální distanční způsoby hlasování platí prozatím pouze pro letošní volby do Senátu a zastupitelstev krajů. S ohledem na vládní opatření je možné, že se obdobný model voleb v karanténě bude opakovat i příště.

Dotýkají se volby v karanténě i vás? Vítáte takovou změnu?

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: