Lepší zítřky ohledně registrace silničních vozidel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Již jsme Vás před časem v našem článku: ”Přepis vozidla na základě plné moci a s tím spojená úskalí” informovali o tzv. mezeře v zákoně č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, kterou přinesla novela z června roku 2016 v novém ustanovení § 8a zákona.

registrace silničních vozidel

Na tuto mezeru v zákoně jsme přišli bohužel či snad bohudík naší vlastní zkušenosti.

Člen naší kanceláře prodal vozidlo, avšak s možností, kterou nám dává zákon o pozemních komunikacích, ve smyslu ust. § 8a, tedy za možnosti udělení plné moci kupujícímu  k zajištění přepisu vozidel v registru. Kupující, který obdržel plnou moc s úředně ověřeným podpisem prodávajícího, však nesplnil svou povinnost přehlásit vozidlo v registru ve lhůtě 10 dnů, a tak je původní vlastník (prodávající) v evidenci vozidel veden i nadále jakožto jediný vlastník vozidla, a tudíž veškeré případné pokuty jdou i nadále za ním. Není to však jediný problém, neboť i nadále je tato osoba povinna platit zákonné pojištění – povinné ručení, protože pro jeho zrušení je třeba na pojišťovnu dodat kopii velkého technického průkazu, kde je změna vlastníka již vyznačena.  Nutno podotknout, že ve lhůtě 10 dnů je třeba, aby zplnomocněný kupující předložil

  • technický průkaz vozidla,
  • plnou moc,
  • prošel evidenční kontrolou
  • dostavil na úřad.

Konečně zde na tento problém zaměřila už i vláda, neboť se na začátku října kromě koronavirové epidemie  řešil i tento výše popsaný a hojně rozšířený problém, který potrápil nejen samotného člena naší kanceláře, ale určitě i mnohé z  Vás při prodeji koupě vozidla.

Nově však vláda projednala plánovanou novelu, díky níž by mělo dojít ke zjednodušení zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla. Nově bude možné podat společnou žádost samostatnými podáními původního a nového vlastníka (provozovatele) vozidla, přičemž stanovené doklady se budou přikládat pouze jednou. Žádost bude možné podat i elektronicky.

Ruší se také povinnost předkládat protokol o evidenční kontrole při žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel, zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla v registru silničních vozidel či přidělování zvláštní registrační značky pro vývoz vozidla do jiného státu. Doba, po kterou je výsledek evidenční kontroly využitelný ve vybraných řízeních, bude ze stávajících 30 dnů prodloužena na 2 roky.

Uvidíme, co však toto plánované zjednodušení přinese v praxi, ale budeme doufat, že zlepší současnou situaci, vzniknuvší díky ustanovení § 8a a možnosti udělení plné moci kupujícímu k přepisu vozidla a také komplikace které vznikali z důvodu nutnosti doložení aktuální evidenční kontroly. “Máte podobnou zkušenost? Jakákoliv zpětná vazba je vítána 👍🙂“

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: