Kompenzační bonus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Vlivem pandemie covid-19 byla vláda nucena se mimo jiné zabývat i způsoby pomoci a zmírnění dopadů pandemie na osoby samostatně výdělečně činné. Těmto osobám by měl situaci ulehčit vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti.

Kompenzační bonus

Kompenzační bonus se zaměřuje na snížení dopadů učiněných opatřeními, která byla přijata orgány státní správy na obranu proti vzniku a rozšiřování onemocnění COVID-19.

Návrh zahrnuje nejen osoby samostatně výdělečně činné, ale i jednatele či společníky společnosti s ručením omezeným, kterých se určité opatření zákazu či omezení přímo dotklo. Jednou z hlavních podmínek pro dosažení na nárok kompenzačního bonusu u společností s ručením omezením je předpokládaný obrat za rok 2020 minimálně ve výši 120.000, – Kč a rozsah omezení činnosti by měl dosahovat alespoň ve výši 80 %.

Zároveň se bonus týká i osob pracujících na dohodě o práci konané mimo pracovní poměr, existují však pro ně dva základní požadavky pro dosažení na kompenzační bonus. Jednou z nich je účast na nemocenském pojištění konkrétně v měsíci, v němž nastává doba kompenzačního bonusu. Další podmínkou je, že nemožnost výkonu své práce je překážkou ze strany zaměstnavatele v důsledku bezprostředních zákazů a omezení učiněných opatřeními.

Výše kompenzačního bonusu bude činit 500, – Kč za každý kalendářní den bonusového období, které začíná ode dne zákazu či omezení činnosti. První bonusové období bude počítáno ode dne 5. 10. 2020 až do dne 4. 11. 2020. Jelikož došlo k prodloužení trvání nouzového stavu, další bonusové období se bude vztahovat a odpovídat délce prodloužení nouzového stavu.

Návrh zákona se právě s pozměňovacími návrhy Senátu vrací zpět do Poslanecké sněmovny. Senátoři vyzvali vládu k řešení možných výpadků zdrojů příjmů také u územních samosprávných celků. Navrhli proto podporu krajům ve formě jednorázového nenávratného příspěvku ze státní rozpočtu. Výše příspěvku bude 300, – Kč na jednoho obyvatele kraje.

Ačkoli legislativní proces ještě není dokončen, finanční správa již zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu a zahájila tak předběžné přijímání těchto žádostí. Ovšem výplata nastane až v době účinnosti tohoto zákona.

Domníváte se, že tento kompenzační bonus skutečně pomůže osobám samostatně výdělečně činným zachránit jejich podnikání?

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: