Zavedení jediného „rekreačního“ poplatku a rozšíření povinnosti i na Airbnb

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

To zavádí novela zákona od 1.1.2020.
 
Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, prošla Poslaneckou sněmovnou a byla podepsána prezidentem republiky dne 23. 10. 2019. Novela je zásadní především zavedením tzv. poplatku z pobytu, jenž nahradí místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt z ubytovací kapacity. Nyní se tedy bude platit pouze jediný tzv. poplatek z pobytu, a to s rozšířením i na Airbnb.

rekreační poplatek

Poplatek z pobytu si bude moci zavést kterákoli z obcí obecně závaznou vyhláškou pro nerezidenty v této obci a týká se konkrétně úplatných pobytů trvající nejvýše 60 dnů u jediného poskytovatele ubytování. Z důvodu reakce na stále se rozšiřující tzv. „sdílenou ekonomiku“, návrh zahrnuje i pobyty v bytech či rodinných domech, a to hlavně zprostředkování ubytovacích služeb skrz digitální platformy. To znamená, že poplatky z pobytu budou muset hradit i veškeří poskytovatele Airbnb.
 
A co novela přinese městům a obcím? Sloučení obou poplatků do jednoho má přinést rovné podmínky i pro obce. Nyní může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity. Oba poplatky mají zavedeny jen obce, které jsou lázeňským nebo frekventovaným turistickým cílem. Nový poplatek bude moci vybírat každá obec bez rozdílu. Poplatek si bude moci nastavit podle svých potřeb, nejvýše na úroveň maximální sazby. Ta bude po nabytí účinnosti novely od 1. ledna 2020 činit 21 Kč za den, od následujícího roku 50 Kč za den.
 
Novela pak osvobozuje od poplatku osoby pečující o děti na zotavovací akci a jim podobných akcí pro děti dle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce. Dále osvobozuje osoby vykonávající na území obce sezónní práci, tj. každoročně opakující se práci závislou na střídání ročního období, pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, a nakonec pro osoby starší 70 let.
 
Senátoři vrátili novelu zákona Poslanecké sněmovně s návrhem vypustit osvobození poplatků z pobytu osobám, kterým je poskytována lázeňská léčebná rehabilitační péče plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění (obsahem sněmovní verze návrhu nebyly pouze příspěvkové lázeňské organizace a lázeňské pobyty pro samoplátce) a mínila zachovat poplatky pro ubytovny, ve kterých by se udělala výjimka pro osoby tzv. soustavně se připravující na budoucí povolání mladší 26 let, což by zamezilo zpoplatnění ubytování studentům do 26 let. Zároveň Senát navrhoval omezit sazbu poplatku u pobytu trvajícího nad 60 dnů na nejvýše 6 Kč a odložit účinnost novely o jeden rok na 1. 1. 2021.
 
Senát současně schválil doprovodné usnesení, kde konstatoval nedostatečnost tohoto návrhu v rámci výběru poplatků u internetových platforem a celkové kontroly dodržování dalších povinností stanovených předpisy.
 
Poslanecká sněmovna přesto setrvala na původním návrhu novely zákona a odmítla zachování poplatků pro ubytovny. Zákon nabude účinnosti 1. ledna 2020.

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: