Styk dítěte s jinými osobami než rodiči

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Právo styku dítěte i s jinými osobami než jen s rodiči, například nejbližšími příbuznými, prarodiči, sourozenci, ale i s osobami jinými, ke kterým má dítě citový vztah, je dlouhodobě diskutovaným problémem. Tím, že se dítě stýká s osobami, se kterými nežije trvale, má možnost k nim získat a rozvíjet rodinnou vazbu. Proto je v zájmu dítěte vytvářet společenství jemu blízkých osob úzké vazby.

styk dítěte s prarodiči

Právo stýkat se s dítětem je upraveno v § 927 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zde je upraveno: „Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě mí citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí“.
 
Předpokladem úpravy styku je existence rodinné vazby, konkrétně citového vztahu, který není jen přechodný a vykazuje znaky trvalé vazby. Dlouhodobost a pevnost tohoto vztahu je třeba vždy vyložit ke konkrétní osobě a v konkrétních situacích. Dále je pro určení styku rozhodné že nedostatek styku s těmito osobami by znamenal újmu. Tyto předpoklady posuzuje soud na základě vyjádření dítěte a znaleckého posudku, který zhodnotí vztah dítěte a osoby, se kterou se má dítě stýkat.
 
Výše zmíněné ustanovení míří zejména na příbuzné osoby, jak blízce (prarodiče, sourozenec), tak vzdáleně (strýc, teta, bratranec, sestřenice, popřípadě i příbuzní do dalších stupňů). Dále jde i o osoby dítěti společensky blízké (biologický otec neuvedený v matrice, bývalý manžel nebo druh matky, který dítě vychovával, dítě bývalého manžela apod.).
 
Specifické postavení mají prarodiče, tedy babička a dědeček dítěte. Jsou to většinou po rodičích nejbližší osoby, a také osoby, které se nejčastěji dítěte ujímají, pokud o ně rodiče nejsou schopni pečovat. Proto je důležité, aby k nim dítě mělo pozitivní vztah. Dané právo lze upřít pouze tehdy, pokud to odůvodňují dostatečně závažné důvody (např. fyzické násilí ze strany prarodičů a s tím spojený špatný psychický stav dítěte).
 
Naše advokátní kancelář poskytuje právní rady i právní zastoupení v daném odvětví na obou stranách. Proto v případě, kdy se s tímto v životě setkáte ať už v jakémkoli postavení, neváhejte se na naši advokátní kancelář obrátit.

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: