Skype obhajoba

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Současný nouzový stav vyhlášený v ČR v první půli března roku 2020 urychlil  realizaci postupně  od počátku letošního roku zaváděného institutu poskytování obhajoby na dálku, prostřednictvím platformy Skype.

Odpadne tak nutnost dojíždění advokátů či koncipientů do věznic za klienty, čímž se zvýší nejen bezpečnost před šířením nakažením virem COVID – 19.

skype obhajoba

První fáze projektu obhajoby na dálku byl spuštěn v lednu tohoto roku, a to ve věznici v Liberci a  v Brně. Nyní ode dne 16. dubna  2020 byl spuštěn tento projekt s předstihem i v dalších věznicích na území ČR, a mezi nimi nechybí ani “naše” Olomoucká vazební věznice.

Místopředseda České advokátní komory Tomáš Sokol připomněl, že potřeba obviněných či odsouzených komunikovat s advokáty přetrvává i v době současných zdravotních opatření a že právní pomoc je součástí práva na přístup ke spravedlnosti.  Výhodou institutu dle Sokola vedle zamezení možnosti šíření nakažení virem je také ušetření nereproduktivního času advokáta stráveného cestou do příslušné věznice, a tedy úspora v podobě stovek hodin ročně.

Hovor advokáta či koncipienta s vězněm se bude konat tak, že dozorci předvedou vězně do speciální místnosti s potřebným technickým vybavením. Věznice se pak přes Skype spojí s příslušným advokátem, koncipientem. Každý rozhovor by měl trvat cca 1 hodinu, a to za dodržení základních procesních práv, tedy zejména práva na poradu se svým obhájcem bez přítomnosti třetí osoby (tedy dozorců). Hovory také nebudou nahrávány. 

K uskutečnění videonávštěvy je pro advokáty nezbytné:

  1. mít PC s videokamerou, reproduktory, mikrofonem a nainstalovaným programem.
  2. s  touto formou komunikace a jejími pravidly musí souhlasit advokát i jeho klient
  3. před samotným uskutečněním první videonávštěvy s klientem je nezbytné, aby advokát formulářový souhlas s videonávštěvou (dostupný  ke stažení na stránkách ČAK) předložil příslušné věznici, i dálkově pomocí datové schránky.
  4. zaslat věznici doklady obhájce či advokáta, které osvědčují zastoupení klienta (např. plná moc, rozhodnutí soudu o ustanovení).
  5. alespoň 1 den předem si rezervovat  telefonicky termín porady s klientem přímo ve věznici

O termín videohovoru může požádat též přímo klient, tedy vězeň.

Jiná pravidla platí však pro vězně nacházející se v tzv. koluzní vazbě dle ust. § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu.

U obviněných v koluzní vazbě (tedy vazba z důvodu obavy, že osoba bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání) je dále vyžadován souhlas orgánu činného v trestním řízení. Souhlas si předem vyžádá obhájce a předloží jej věznici před prvním videohovorem. Poučení a souhlas klienta s videonávštěvou zajistí Vězeňská služba.

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: