Problémy bytového spoluvlastnictví

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Již mnohokrát jsme se v naší advokátní kanceláři setkali s klienty, kteří měli starosti s prodejem příslušenství bytu či změnou dispozice bytu nacházejícího se ve spoluvlastnicí a spravovaného společenstvím vlastníků jednotek. Na problematickou situaci ohledně bytového spoluvlastnictví se nyní snaží reagovat Poslanecká sněmovna, která schválila vládní návrh novely občanského zákoníku. Tato novela by měla v zásadě vyřešit problémové aspekty bytového spoluvlastnictví.

bytové spoluvlastnictví

Jedním z nich je proces přijímání změn prohlášení vlastníka či jiné oprávněné osoby. Prohlášení je jednostranné právní jednání, kterým dochází k rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám. Tímto způsobem právě dochází ke vzniku bytového spoluvlastnictví. Změna prohlášení je aktuálně možná pouze na základě dohody se všemi dotčenými vlastníky. Následně by v určitých případech postačil souhlas většiny vlastníků jednotek. K přijetí změny prohlášení tak bude postačovat většina hlasů všech vlastníků jednotek, a to ohledně změny na společných částech, kdy se ovšem nemění velikost podílu, dále změny účelu užívání bytu na žádost vlastníka nebo pravidel pro správu domu i pozemku, pokud jsou součástí prohlášení.
 
Novela se také vztahuje na předkupní právo spoluvlastníků a navrací se k původní úpravě platné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017. Dosud má spoluvlastník nemovité věci v případě převodu povinnost nabídnout svůj podíl ostatním spoluvlastníkům na základě zákonného předkupní práva. To neplatí pouze při převodu na osobu blízkou. Nově by bylo předkupní právo v tomto konkrétním případě zcela zrušeno až na pár výjimek. Typickým příkladem, kde se změna projeví, je při prodeji bytové jednotky společně s podílem na garážové ploše. Za současné situace se tato plocha musí nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům a až posléze nabízet třetím osobám. Tento proces by měl být pro prodávajícího značně ulehčen, jelikož mu odpadá povinnost podle předkupního práva nabídnout nejprve ostatním spoluvlastníkům. Spoluvlastník bude moci ihned nabídnout k prodeji garážovou plochu společně i s bytovou jednotkou.
 
Ovšem předkupní právo by mělo být i nadále zachováno, pokud spoluvlastník zamýšlí převést svůj podíl bezúplatně nebo bylo-li spoluvlastnictví pořízeno pro případ smrti. Tito spoluvlastníci mají následně k příslušnému podílu předkupní právo po dobu šesti měsíců. Nicméně i zde zůstává výjimka pro převod na osoby blízké, tzn. mezi manžely, sourozenci nebo příbuznými v řadě přímé.
 
Za účelem rychlejšího vzniku společenství vlastníků jako právnické se umožní vznik společenství vlastníků i s pouze jediným vlastníkem všech jednotek.
 
Veškeré tyto přijímané změny by tak měli značně ulehčit spoluvlastníkům při nakládání s jejich byty a příslušenstvím nacházejícím se ve spoluvlastnictví a spravovaného společenstvím vlastníků jednotek. Je však stále otázkou, jaký skutečný dopad v případě schválení tato novela do praxe přinese.  O dopadu této novely Vás budeme i nadále informovat.

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: