Plánovaná novinka v podobě tzv. stravenkového paušálu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ministerstvo financí v současné době pracuje na novele zákona o daních z příjmů, která by mj. měla zejména podnikatelům i zaměstnancům umožnit používání daňového zvýhodnění na stravování novým a jednodušším způsobem. Stravenky jsou v České republice hojně využívaným a velmi oblíbeným i často poskytovaným benefitem ze strany zaměstnavatelů.

stravenkový paušál

Jedná se o tzv. „stravenkový paušál“ díky němuž by zaměstnanec místo klasických stravenek mohl dostávat peníze od zaměstnavatele přímo bez nutnosti další účasti společnosti, jež stravenky zprostředkovává a prodává. Příspěvek na stravu by přitom zůstal pro zaměstnavatele i nadále osvobozen od daně a platby pojistného.
 
Zaměstnavatelům, případně i samozřejmě podnikatelům, kteří přijímají stravenky jako platidlo za své zboží či služby, by touto novinkou ubyla vysoká administrativa, jež je v současné době s tímto systémem úzce spjata. Tu lze v současné době považovat za největší nevýhodou a brzdu současného systému stravenek. Dalším zásadním důvodem, které agendu se stravenkami značně zatěžují, jsou poté poplatky stravenkářským společnostem. Ty se zcela běžně pohybují ve výši 5 až 7 %. V případě propadnutí stravenky se dokonce navíc stravenka stává čistým příjmem společnosti, která stravenku vydala.
 
Smyslem daňového zvýhodnění v oblasti příspěvků na stravu je zejména podpora závodního stravování. Možnost závodního stravování má dnes podle údajů Ministerstva financí však jen necelá polovina zaměstnanců (přibližně 1,8 ze 4,3 milionu zaměstnanců v ČR). Dalších více než 1,5 milionu zaměstnanců získává stravenky formou benefitu od svého zaměstnavatele. Z těchto čísel jednoznačně vyplývá, že zbývající čtvrtina (přibližně 1 milion zaměstnanců) nemá přístup ani k jednomu z těchto benefitů. Ministerstvo financí chce tak připravovanou novelou a zavedením novinky v podobě stravenkového paušálu podpořit poskytování příspěvků na stravování i u těchto zaměstnanců, kteří sami nemají možnost využít příspěvek na stravování ve formě stravenek nebo závodního stravování.
 
Možnost poskytování stravenek při použití současného režimu by zůstala beze změny. Při následném uvedení této novinky do praxe by si tedy mohl zaměstnavatel vybrat, jakým způsobem se rozhodne příspěvek na stravování poskytovat. První možností pro zaměstnavatele je zajištění stravy pro zaměstnance v podobě např. podnikové jídelny či kantýny. Druhou možností pro zaměstnavatele je poskytnutí poukazů v podobě klasických stravenek. V obou těchto případech zůstává daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele 55 % ceny jídla či hodnoty poskytované stravenky a 45 % je sraženo zaměstnanci z čisté výplaty. Nově by poté mohl zaměstnavatel jako třetí alternativu využít daňově osvobozený stravenkový paušál, díky kterému by zaměstnanec namísto stravenek dostal peníze přímo bez existence placeného zprostředkovatele (vydavatele stravenek).
 
Poskytuje Vám tuto zaměstnaneckou výhodu v podobě příspěvku na stravování i Váš zaměstnavatel?

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: