Odstranění vraku z pozemních komunikací

Také Vám vadí odstavené, nepojízdné automobily na parkovišti před domem? Automobily kvůli kterým nemůžete večer, když přijíždíte z práce či se vracíte po hezky stráveném víkendu domů, zaparkovat? Jak postupovat při odstranění vraku?

Dne 6. 4. 2021 JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát poskytl reportérovi portálu Denik.cz komentář na téma „autovraků“: https://www.denik.cz/z_domova/autovraky-obce-zakon-urady-20210405.html
 
Také jste určitě zaznamenaly odstavené rozebrané vozidlo, bez čelního skla na parkovišti u Olomouc City, po levé straně ze strany od Mountfieldu, které tam “hyzdí” dojem z okolí nákupního centra.
 
S tímto je již konec! Poslanecká sněmovna schválila poslanecký návrh novely zákona o pozemních komunikacích.

odstranění vraku

Odstranění vraku dle současné právní úpravy

Nyní platí dle ust. § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, že:

“na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla – „vrak“.”

Odstranění vraku po novu

Poslanci navrhují také proto zákaz odstavovat silniční vozidlo:

  1. které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku,
  2. které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.

Novela také obsahuje praktický postup odstranění vozidla. Tak, aby nevznikali žádné pochybnosti, kdy či jak může být vozidlo odstraněno nebo s vozidlem naloženo.

Postup odstranění vraku

Navrhován je následující podrobný postup, jak odstranit vozidlo z pozemní komunikace odstaveného z výše uvedeného druhého důvodu.

  1. Vlastník pozemní komunikace, ať už stát, obec či soukromá osoba (lze zjistit z nahlédnutí do veřejně přístupného katastru nemovitostí na webu cuzk.cz) bude oprávněn písemně doporučeným psaním vyzvat provozovatele silničního vozidla, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích. Nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.
  2. Pro zjednání nápravy dle výzvy vlastníka pozemní komunikace bude mít provozovatel vozidla lhůtu 2 měsíce.
  3. Pokud tak neučiní, a lhůta 2 měsíců marně uplyne bude vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě.

Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě dalších 3 měsíců, rozhodne silniční správní úřad o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě.

Závěr

Související odkazy:

Právní služby

pytela@akpytela.cz
JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc), přihlásit se k bezplatnému odběru právních rad a tipů aj.

nebo nám ZAVOLEJTE
nebo nám NAPIŠTE a my se Vám ozveme: