Nárok osoby podávající vysvětlení na opis záznamu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Má osoba podávající vysvětlení nárok na obdržení opisu záznamu o jím podaném vysvětlení? Ano či ne?

Doposud se názory nejen laiků ale i odborníků z oblasti práva, a především názory jednotlivých policistů lišily. Tomu je však dnes již konec.

Velice často osoby, které se dostavili k policejnímu orgánu, aby poskytly vysvětlení o skutečnostech, o nichž se zatím neví, zda – li je lze považovat za nějaký trestný čin vyjmenovaný v trestním zákoníku, a kdo je osobou pachatele, narazili na nepřístupného policistu, který jim ani na jejich žádost nechtěl kopii záznamu o podaném vysvětlení dát.

Tak s tímto postupem ze strany policejního orgánu by se běžní občané, již nově od dubna roku 2018 neměli setkat a policejní orgán by jim na jejich žádost měla kopii záznamu o podaném vysvětlení, který vlastnoručně na každé straně podepsali, dát.

K výše uvedené možnosti osob podávajících vysvětlení u policejnímu orgánu, obdržet kopii úředního záznamu, se vyjádřilo Nejvyšší státní zastupitelství, jež vydalo dne 18. 4. 2018 Stanovisko spisové značky 1 SL 715/2018-16.

Nově se tedy osoby podávající vysvětlení mohou za situace, kdy jim policejní orgán nebude chtít kopii jimi podepsaného záznamu vydat, odkázat na shora uvedené stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství.

V případě, že jim i přesto nebude vyhověno mohou se takovéto osoby obrátit na dozorujícího státního zástupce s žádostí o přezkum postupu policejního orgánu.

Je důležité si uvědomit, že i při podání vysvětlení u policejního orgánu má takováto osoba právo na právní pomoc ze strany advokáta. Tato spoluúčast advokáta při tomto vyšetřovacím úkonu Vám zajistí především slušné, vstřícné, a tedy celkově komfortní jednání ze strany policejního orgánu, včetně zajištění kontroly řádného policejního postupu. V případě, že advokát shledá chyby v postupu policejního orgánu může okamžitě zasáhnout.

Závěrem tedy na konkrétní otázku, konkrétní odpověď. Ano, každá osoba podávající vysvětlení u policejního orgánu může obdržet kopii záznamu o jím podaném vysvětlení.

Trestní právo

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *