Kupní smlouva na vozidlo a případná práva z vad

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Téměř většina z nás se dostala do situace, kdy buďto sám prodával své staré vozidlo nebo ojeté vozidlo kupoval od nepodnikající fyzické osoby. Při koupi vozidla, a to zejména ojetého je důležité dbát na náležitosti a jednotlivá ujednání kupní smlouvy, např. pro případy pozdějšího uplatnění práva z vad. Kupní smlouva se řadí mezi závazkové relativní právo, které má účinky pouze pro účastníky té, které smlouvy. Úpravu koupě nalezneme v ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kdy pro kupní smlouvu je třeba taktéž vycházet i z obecných ustanovení týkajících se smluv v ust. § 1724 a násl. občanský zákoník.

Úvod kupní smlouvy

Na úvod, tedy v záhlaví smlouvy nesmí chybět především řádná specifikace účastníků, tedy prodávajícího a kupujícího, tedy jméno a příjmení, bydliště, a taktéž rodné číslo a nejlépe i číslo občanského průkazu. Neboť v případě, že si neověříte totožnost osoby dopouštíte se přestupku dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, za nějž Vám hrozí pokuta ve výši 5.000 Kč až 10.000 Kč.

Specifikace předmětu koupě

Dále je třeba řádně a důkladně specifikovat předmět koupě, tak aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Zejména je třeba uvést:
– typ a model vozidla, 
– registrační značka,
– rok výroby, 
– VIN kód, 
– barva vozidla

a nejlépe i uvést datum první registrace vozidla.

Není taktéž na škodu uvést i další údaje z velkého technického průkazu, jako je objem nádrže, výkon motoru či druh paliva.

Samozřejmostí je taktéž stanovení povinnosti prodávajícímu odevzdat kupujícímu vozidlo a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a na druhou stranu povinnost kupujícího vozidlo převzít a zaplatit kupní cenu.

Kupní cena

Kupní cena je podstatnou náležitostí smlouvy, která musí být uvedena dostatečně určitě. Nejčastěji je stanovena konkrétní částkou, za níž se vozidlo prodává. Není však vyloučeno taktéž pouze ujednat způsob jakým se kupní cena určí. Doporučuje se určitě uvést i způsob zaplacení kupní ceny, kdy možnosti jsou převodem na účet, platba v hotovosti či po částech ve splátkách aj.

Datum a podpis

Samozřejmě nesmí chybět v závěru smlouvy datum a místo podpisu kupní smlouvy prodávajícím a kupujícím.

Práva z vad

Dále je vhodné u ojetých automobilů uvádět v kupní smlouvě stav tachometru a zajisté si vozidlo předem opravdu řádně prohlédnout a vždy provést zkušební jízdu. Nejlepší je přizvat si ke koupi ojetého vozidla automechanika, který dokáže lépe posoudit stav vozidla než jeho běžný uživatel.

Prodávající musí upozornit na vady, které nelze považovat za vady vzniklé běžným opotřebením, a nemělo by tedy chybět jejich uvedení v kupní smlouvě. Vady vzniklé běžným opotřebením praxe servisů či reklamní řády rozumí spotřebování, opotřebovávání věcí – olej, pneumatiky, brzdové destičky, pneumatiky, sedačky, ohmatání volantu madel apod. rez. Běžné opotřebení dále není, pokud je součástka v záruce či v minimální garantované době životnosti nebo součástka má výrobcem určený čas výměny a tato výměna nebyla provedena (např. rozvody po určitém nájezdu).

Prodávající fyzická osoba odpovídá však pouze za skryté vady dle ust. § 2100 občanského zákoníku.

§ 2100 zní:
„(1) Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
(2) Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.“

V případě, že se po prodeji vozidla objeví tyto skryté vady má kupující možnost uplatit své právo z vad u prodávajícího, avšak nejpozději do 6 měsíců od převzetí vozidla.

Břemeno důkazní je u skrytých vad na straně kupujícího, který musí prokázat jejich existenci v době prodeje vozidla. V zásadě se tak děje pomocí znaleckého posudku vypracovaný soudním znalcem z oboru strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné, specializace autoopravárenství – opravy motorových vozidel.

U jiných vad než skrytých, v případě ojetých automobilů se záruka v podobě 6 měsíců dle ust. § 2161 odst. 2 občanského zákoníku neaplikuje.

Kupní smlouva

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *