Jak postupovat při vadě zakoupeného zboží

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Každý z nás každodenně uzavírá kupní smlouvu, i když o tom často takto nepřemýšlí. Kupní smlouva může být uzavřena písemně i ústně. Zbožím, jež tvoří předmět koupě, přitom může být obyčejný rohlík, nebo i drahá televize či jiné hodnotné zboží.

Poslední dobou se nemálo stává, že na zakoupeném zboží se vyskytnou vady. U zboží za několik korun či desítek korun člověk nad vadou často pouze mávne rukou. U nové drahé televize už takto ovšem zřejmě postupovat nebude.

Při objevení se vady zakoupeného zboží je v každém případě třeba tuto vadu uplatit bez zbytečného odkladu (tj. do několika dni, cca týdne či dvou) u prodávajícího, kdy je třeba:

  1. dostatečně vadu popsat 
  2. uplatnit konkrétní právo z odpovědnosti za vady v podobě slevy z kupní ceny, dodání nového zboží či odstoupení od smlouvy (odstoupit od smlouvy lze pouze při podstatné vadě).

Každopádně je vhodné mít doklad o tom, že k uplatnění práva u prodávajícího došlo, a to v podobě kopie reklamačního protokolu podepsaného vlastnoručním podpisem prodávajícího či zástupce prodávajícího (v prodejně) či dokladu o odeslání a nejlépe i o doručení v případě uplatňování práva z odpovědnosti za vady na dálku.

Pokud svoje práva bez zbytečného odkladu neuplatníte, tak toto může prodávající namítnout později u soudu, kdy Vám soud nemusí pouze z tohoto důvodu práva z odpovědnosti za vady přiznat.

Pokud u prodávajícího neuspějete, tak mnohdy jediným možným řešením je využití služeb advokáta. K tomuto viz článek Proč se vyplatí zajít k advokátovi – Proč se vyplatí zajít k advokátovi?

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *