Nárok na opis záznamu při podání vysvětlení

Obsah

Máme nárok na opis záznamu?

Má osoba podávající vysvětlení nárok na obdržení opisu záznamu o jím podaném vysvětlení? Ano či ne?

Doposud se názory nejen laiků ale i odborníků z oblasti práva, a především názory jednotlivých policistů lišily. Tomu je však dnes již konec.

Nárok na opis

Velice často osoby, které se dostavili k policejnímu orgánu, aby poskytly vysvětlení o skutečnostech, o nichž se zatím neví, zda – li je lze považovat za nějaký trestný čin vyjmenovaný v trestním zákoníku, a kdo je osobou pachatele, narazili na nepřístupného policistu, který jim ani na jejich žádost nechtěl kopii záznamu o podaném vysvětlení dát.

Tak s tímto postupem ze strany policejního orgánu by se běžní občané, již nově od dubna roku 2018 neměli setkat a policejní orgán by jim na jejich žádost měla kopii záznamu o podaném vysvětlení, který vlastnoručně na každé straně podepsali, dát.

Nárok na opis záznamu dle Nejvyššího státního zastupitelství

K výše uvedené možnosti osob podávajících vysvětlení u policejnímu orgánu, obdržet kopii úředního záznamu, se vyjádřilo Nejvyšší státní zastupitelství, jež vydalo dne 18. 4. 2018 Stanovisko spisové značky 1 SL 715/2018-16.

Nově se tedy osoby podávající vysvětlení mohou za situace, kdy jim policejní orgán nebude chtít kopii jimi podepsaného záznamu vydat, odkázat na shora uvedené stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství.

V případě, že jim i přesto nebude vyhověno mohou se takovéto osoby obrátit na dozorujícího státního zástupce s žádostí o přezkum postupu policejního orgánu. Pamatujete, že máte nárok na opis.

Právní pomoc

Je důležité si uvědomit, že i při podání vysvětlení u policejního orgánu má takováto osoba právo na právní pomoc ze strany advokáta. Tato spoluúčast advokáta při tomto vyšetřovacím úkonu Vám zajistí především slušné, vstřícné, a tedy celkově komfortní jednání ze strany policejního orgánu, včetně zajištění kontroly řádného policejního postupu. V případě, že advokát shledá chyby v postupu policejního orgánu může okamžitě zasáhnout.

Závěrem tedy na konkrétní otázku, konkrétní odpověď. Ano, každá osoba podávající vysvětlení u policejního orgánu má nárok na opis / kopii záznamu o jím podaném vysvětlení.

Závěr

Související odkazy:

Trestní právo

David Pytela
David Pytela
vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

❗ 👇 PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU PRÁVNÍCH RAD A TIPŮ ZDARMA 👇 ❗

Přihlášení k odběru právních rad a tipů - ZDARMA

1x týdně formou EMAILU

Rady a tipy se týkají praktických témat – aktuální dění, rodinné právo, pracovní právo, nemovitosti atd.

Díky těmto právním radám a tipům se vyvarujete mnoha problémům!

PŘIHLASTE SE k odběru:

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Vaše advokátní kancelář z Olomouce / Váš advokát z Olomouce / Váš právník z Olomouce. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc nebo Státního fondu podpory investic) aj.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE