CENÍK

Právník Olomouc

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. – Váš právník z Olomouce. Druh a výše odměny jsou vždy sjednány předem. Neodkládejte tedy řešení svých právních problémů a obraťte se na nás již dnes. Pomůžeme Vám!

Druhy odměn - Právník Olomouc

Časová odměna

Jedná se o nejčastěji sjednávaný druh odměny.

Celková odměna je stanovena násobkem sjednané sazby (Kč) a počtem půlhodin (času) strávených právníkem při poskytování právní služby. Klientům takto, pokud není ujednáno jinak, účtujeme:

1 000 Kč + DPH za každou započatou půl hodinu právních služeb

Pevná odměna

Odměna je sjednána pevnou částkou za vyřízení celé věci. Tato odměna je sjednávána v případě poskytování právní služby, kdy lze předem odhadnout její rozsah, například v případě sepisování či revize smluv (dokumentů) právníkem. Takto klientům (Váš právník z Olomouce) účtujeme:

VŠE níže uvedené zahrnuje převzetí případu právníkem v advokátní kanceláři či online.

Smlouvy
Revize / kontrola smlouvy1 000 Kč + DPH za 2 strany textu
Kupní smlouva s advokátní úschovou *12 500 Kč + DPH
Kupní smlouva (samotná) *8 500 Kč + DPH
Advokátní úschova (samotná) *6 000 Kč + DPH
Darovací smlouva *6 500 Kč + DPH
Darovací smlouva se zřízením věcného břemene *8 500 Kč + DPH
Rozvod
Dokumenty pro nesporný rozvod s nezl. dětmi **12 000 Kč + DPH
Dokumenty pro nesporný rozvod bez nezl. dětí ***8 000 Kč + DPH
Návrh na rozvod (samotný)4 000 Kč + DPH
SRO
Založení SRO7 500 Kč + DPH

Zahrnuje sepsání a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, úřední ověření podpisů a další související úkony, tj. kompletní právní servis.

** Zahrnuje návrh na rozvod, dohodu o vypořádání SJM, úřední ověření podpisů, návrh na schválení dohody o úpravě poměrů k nezl. dětem, dohodu o úpravě poměrů k nezl. dětem, tj. kompletní dokumentaci.

*** Zahrnuje návrh na rozvod, dohodu o vypořádání SJM, úřední ověření podpisů, tj. kompletní dokumentaci.

…… pokud jste nenašli cenu Vámi hledané právní služby, tak se na nás neváhejte obrátit ohledně nacenění, jsme tu pro Vás – Váš právník z Olomouce.

Způsob úhrady - Právník Olomouc

Úhrada právních služeb probíhá vždy bezhotovostně, a to buďto platební kartou přímo v advokátní kanceláři, nebo následně převodem z účtu na základě vystavené faktury.
 

č.ú.: 4858558329/0800

č.ú.: 2112535105/2700

ČAK č. 15969, IČ 03535797, DIČ CZ8612206130

Proč se vyplatí zajít k právníkovi?

V rámci své profese (právník z Olomouce) se často setkávám s tím, že lidé vyhledají pomoc právníka (advokáta) až když jim „teče do bot“. To zřejmě vyplývá ze zakořeněné představy (musím podotknout, že mylné) že k právníkovi se chodí, až když je člověk v pořádném maléru. Za takové situace totiž v mnohých případech nejde problém zcela vyřešit, ale pouze zmírnit jeho následky. V tomto ohledu lze právníka (advokáta) přirovnat k lékaři. Pokud člověk za lékařem přijde až, když je mu velmi zle, tak často nemůže být zcela vyléčen, ale pouze se docílí zmírnění jeho obtíží. Každý z nás si toho je vědom, cení si svého zdraví, a proto raději přijde zavčas. Stejným způsobem je přitom třeba přistupovat i k právním problémům (právu). Například z neplatné smlouvy nemůže, byť sebe lepší, advokát „vykouzlit“ smlouvu platnou.
 

Investice do právníka (advokáta) se vždy vyplatí. Právník totiž vzhledem ke svým znalostem a zkušenostem klientovi připraví řešení „šité na míru“, kdy buď zcela vyloučí anebo podstatně eliminuje možné problémy.

Právní služby jsou poskytovány v souladu s pravidly stanovenými Českou advokátní komorou.

Více informací o naší advokátní kanceláři – Domů (advokátní kancelář Olomouc)

Obraťte se na nás – Váš právník z Olomouce.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE