CENÍK (právník Olomouc)

Právník Olomouc

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. – Váš právník Olomouc. Druh a výše odměny za poskytované právní služby jsou sjednány vždy předem na základě dohody právníka s klientem. Neodkládejte řešení svých právních problémů a obraťte se na nás již dnes. Pomůžeme Vám!

Druhy odměn - Právník Olomouc:

Časová odměna

Jedná se o nejčastěji sjednávaný druh odměny.

Celková odměna je stanovena násobkem sjednané sazby (Kč) a počtem půlhodin (času) strávených právníkem při poskytování právní služby. Klientům takto, pokud není ujednáno jinak, účtujeme:

1 000 Kč + DPH za každou započatou půl hodinu poskytování právních služeb

Pevná odměna

Odměna je sjednána pevnou částkou za vyřízení celé věci. Tato odměna je sjednávána v případě poskytování právní služby, kdy lze předem odhadnout její rozsah, zpravidla například v případě sepisování či revize smluv (dokumentů) právníkem. Takto klientům účtujeme:

Revize / kontrola smlouvy 1 000 Kč + DPH za 2 strany textu
Kupní smlouva s advokátní úschovou * 12 500 Kč + DPH
Kupní smlouva (samotná) * 8 500 Kč + DPH
Advokátní úschova (samotná) * 6 000 Kč + DPH
Darovací smlouva * 6 500 Kč + DPH
Darovací smlouva se zřízením věcného břemene * 8 500 Kč + DPH
Založení SRO 7 500 Kč + DPH

* Zahrnuje sepsání a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, úřední ověření podpisů a další související úkony, tj. kompletní právní servis – Váš právník Olomouc.

V případě, kdy není s právníkem (právník Olomouc) dohodnut žádný z výše uvedených druhů odměn, tak se uplatní tzv. mimosmluvní odměna. Výše mimosmluvní odměny je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Text této vyhlášky je dostupný například na stránkách České advokátní komory – zde. Velkou nevýhodou mimosmluvní odměny je, že neumí reagovat ani na specifické okolnosti případu ani na poměry klienta. Tato odměna se typicky uplatňuje v případě ex offo (ustanovení advokáta soudem).

Způsob úhrady - Právník Olomouc:

 

Úhrada právních služeb probíhá vždy BEZHOTOVOSTNĚ, a to buďto platební kartou přímo v advokátní kanceláři, nebo následně převodem z účtu na základě vystavené faktury.

Proč se vyplatí zajít k právníkovi?

V rámci své profese (právník Olomouc) se často setkávám s tím, že lidé vyhledají pomoc právníka (advokáta) až když jim „teče do bot“. To zřejmě vyplývá ze zakořeněné představy (musím podotknout, že mylné) že k právníkovi se chodí, až když je člověk v pořádném maléru. Za takové situace totiž v mnohých případech nejde problém zcela vyřešit, ale pouze zmírnit jeho následky. V tomto ohledu lze právníka (advokáta) přirovnat k lékaři. Pokud člověk za lékařem přijde až, když je mu velmi zle, tak často nemůže být zcela vyléčen, ale pouze se docílí zmírnění jeho obtíží. Každý z nás si toho je vědom, cení si svého zdraví, a proto raději přijde zavčas. Stejným způsobem je přitom třeba přistupovat i k právním problémům (právu). Například z neplatné smlouvy nemůže, byť sebe lepší, advokát „vykouzlit“ smlouvu platnou.
 

Investice do právníka (advokáta) se vždy vyplatí. Právník totiž vzhledem ke svým znalostem a zkušenostem klientovi připraví řešení „šité na míru“, kdy buď zcela vyloučí anebo podstatně eliminuje možné problémy.

Více informací o naší advokátní kanceláři – Domů (advokátní kancelář Olomouc)

Obraťte se na nás – Váš právník Olomouc

Právník Olomouc
nebo nám ZAVOLEJTE
nebo nám NAPIŠTE a my se Vám ozveme: