Právník Olomouc – JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Druh a výše odměny za poskytované právní služby jsou sjednány vždy předem na základě dohody právníka s klientem. Neodkládejte řešení svých právních problému a obraťte se na nás již dnes – kontaktPomůžeme Vám!

Neodkládejte řešení svých problémů …

S právníkem je možné sjednat následující druhy odměn:

Časová odměna

Jedná se o nejčastěji sjednávaný druh odměny.

Celková odměna je stanovena násobkem sjednané sazby a počtem půlhodin (času) strávených právníkem při poskytování právní služby. Klientům takto, pokud není ujednáno jinak, účtujeme:

900 Kč + DPH za půl hodiny poskytovaných právních služeb

Pevná odměna

Odměna je sjednána pevnou částkou za vyřízení celé věci. Tato odměna je sjednávána v případě poskytování právní služby, kdy lze předem odhadnout její rozsah, zpravidla například v případě sepisování smluv (dokumentů) právníkem.

Paušální odměna

Odměnu lze sjednat zvýhodněně, formou tzn. měsíčního paušálu. Za tento paušál klient získá sjednané penzum (počet) hodin, v rámci nějž jsou mu právníkem již zcela bezplatně poskytnuty právní služby k jakémukoliv právnímu problému. Výše paušálu se odvíjí od časové a právní náročnosti poskytovaných právních služeb.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento kontakt.