Právník Olomouc - JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

 
Druh a výše odměny za poskytované právní služby jsou sjednány vždy předem na základě dohody právníka s klientem.

 

S právníkem je možné sjednat následující druhy odměn:

 
 

Časová odměna

 
Jedná se o nejčastěji sjednávaný druh odměny.

Celková odměna je stanovena násobkem sjednané sazby a počtem půlhodin (času) strávených právníkem při poskytování právní služby. Klientům takto, pokud není ujednáno jinak, účtujeme:

900 Kč + DPH za půl hodiny poskytovaných právních služeb
 
 
 

Pevná odměna

 
Odměna je sjednána pevnou částkou za vyřízení celé věci. Tato odměna je sjednávána v případě poskytování právní služby, kdy lze předem odhadnout její rozsah, zpravidla například v případě sepisování smluv (dokumentů).
 
 
 

Paušální odměna

 
Odměnu lze sjednat zvýhodněně, formou tzn. měsíčního paušálu. Za tento paušál klient získá sjednané penzum (počet) hodin, v rámci nějž jsou mu již zcela bezplatně poskytnuty právní služby k jakémukoliv právnímu problému. Výše paušálu se odvíjí od časové a právní náročnosti poskytovaných právních služeb.