Právník Olomouc - JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

 
Druh a výše odměny za poskytované právní služby jsou sjednány vždy předem na základě dohody právníka s klientem. Sjednání druhu a výše odměny je odvislé od individuálních potřeb každého klienta a okolností konkrétního případu. Zavolejte a domluvíme se konkrétně v advokátní kanceláři v Olomouci.

 

S právníkem je možné sjednat následující druhy odměn:

 
 

Časová odměna

 
Jedná se o nejčastěji sjednávaný druh odměny. Odměna je stanovena násobkem sjednané sazby a počtem půlhodin (času) strávených právníkem při poskytování právní služby. Klientům takto účtujeme:

900 Kč + DPH za půl hodiny poskytovaných právních služeb
 
 
 

Pevná odměna

 
Odměna je sjednána pevnou částkou za vyřízení celé věci. Tato odměna je sjednávána v případě poskytování právní služby, kdy lze předem odhadnout její rozsah, zpravidla například v případě sepisování smluv (dokumentů).
 
 
 

Podílová odměna

 
Odměna je sjednána podílem na hodnotě věci. Tato odměna může být sjednána například v případě poskytování právní služby v podobě vymáhání pohledávky.
 
 
 

Paušální odměna

 
Při dlouhotrvající spolupráci s klientem lze s ohledem na rozsah poskytovaných právních služeb sjednat odměnu zvýhodněně, formou tzn. měsíčního paušálu. Za tento paušál klient získá sjednané penzum (počet) hodin, v rámci nějž jsou mu již zcela bezplatně poskytnuty právní služby k jakémukoliv právnímu problému. Výše paušálu se odvíjí od časové a právní náročnosti poskytovaných právních služeb.


 
 
 
 

Mimosmluvní odměna

 
Je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a uplatní se v případě, kdy s klientem není dohodnut žádný z výše uvedených druhů odměn. Znění této vyhlášky je dostupné mimo jiné na stránkách České advokátní komory. Takto stanovená odměna je zpravidla vyšší a neumožňuje reagovat na individuální potřeby klienta.