Výpověď v době pandemie COVID-19

OTÁZKY, NÁVODY – KORONAVIRUS V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 se mnoho z podnikatelů dostávají do tíživé situace. U mnoha z nich došlo k tíživé situaci. Na jedné straně se jim z důvodu vládních opatření naprosto zastavily příjmy, na straně druhé straně mají povinnost vůči svým zaměstnancům, kteří mají nárok na jejich plat či mzdu. Pro některé z nich není jinou možností […]

Koronavirus a úhrada daní za rok 2019

OTÁZKY, NÁVODY – KORONAVIRUS V souvislosti s omezeným provozem finanční správy a situacemi, kterým v současné době mohou daňové subjekty kvůli koronaviru čelit mohou daňoví poplatníci od pondělí 16. března odložit některé platby: žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení s podáním DP, […]

Daňová přiznání pro rok 2020 a přehled pojistného na sociálním a zdravotním pojištění

OTÁZKY, NÁVODY – KORONAVIRUS Co vše se odkládá a promíjí? přiznání k dani z příjmu právnických osob, fyzických osob a vyúčtování srážkové (tzv. generální pardon) červnové zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických osob daně z nabytí nemovitých věcí V aktuální situaci, ve které se nachází kromě většiny světa také ČR v důsledku postižením pandemie virem COVID – […]

OŠETŘOVNÉ

OTÁZKY, NÁVODY – KORONAVIRUS Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Na co máte nárok? Jaké jsou podmínky pro vyplacení a jak se o ošetřovné žádá? O tomto se dočtete níže v textu, a to v té nejaktuálnější podobě. Co to je ošetřovné? Ošetřovné je jednou […]

ODPUŠTĚNÍ PLATEB NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

OTÁZKY, NÁVODY – KORONAVIRUS Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro všechny živnostníky. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové (drobné) OSVČ. Zároveň ale částečně uleví i těm, kteří na pojistném odvádějí více než zákonem stanovené minimum. Co to tedy konkrétně pro živnostníky znamená? To konkrétně znamená, že OSVČ, […]

Proplacení mezd ze strany státu – program Antivirus

OTÁZKY, NÁVODY – KORONAVIRUS Vláda České republiky schválila návrh programu na ochranu zaměstnanosti nazvaný „program Antivirus“. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce kompenzovat firmám vyplacené mzdové prostředky za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Jedná se o případy, kdy překážky v práci nebyly zaviněny zaměstnavatelem, ale opatřeními státu […]

Doručování výpovědi ve zkušební době

Do naší advokátní kanceláře přišla klientka Petra, která začala vykonávat práci jakožto obchodní zástupce jedné menší firmy. Podepsala pracovní smlouvu, ve které byla stanovena zkušební doba v délce tří měsíců. Zaměstnavatel nebyl s pracovním nasazením Petry spokojen, a tak ji zaslal výpověď ve zkušební době prostřednictvím České pošty. Učinil tak zaměstnavatel správně a platně dle zákona? Na […]

Jaké možnosti má zaměstnavatel při současné situaci s Koronavirem?

K prvotní ochraně před tímto virem již vláda učinila radikální kroky, které nemusí být konečné. Všem bylo doporučeno, aby chodili pouze do práce a z práce a poté zůstali doma. Jakým způsobem však může postupovat za této situace zaměstnavatel, u něhož se taková doporučení využít nedají? Možný postup i pro Vašeho zaměstnavatele Vám přinášíme v […]

Problémy bytového spoluvlastnictví

Již mnohokrát jsme se v naší advokátní kanceláři setkali s klienty, kteří měli starosti s prodejem příslušenství bytu či změnou dispozice bytu nacházejícího se ve spoluvlastnicí a spravovaného společenstvím vlastníků jednotek. Na problematickou situaci ohledně bytového spoluvlastnictví se nyní snaží reagovat Poslanecká sněmovna, která schválila vládní návrh novely občanského zákoníku. Tato novela by měla v […]

Jak náročné je provozovat Airbnb?

V Česku je nejnižší nezaměstnanost za poslední roky. Průměrný příjem stále stoupá a životní úroveň je v Česku na vysoké úrovni. Lidé mají peníze a mají tak prostor pro investování. Češi si pro své investice nejvíce oblíbili nemovitosti. Stejné to bylo i u naší klientky paní Horákové, která si koupila a spravila byt 2+1 v […]